verjaring vordering

Verjaring vordering

Kennis Artikelen Civiel recht

Wanneer u een vordering op iemand heeft, kan het zo zijn dat die niet betaald wordt. U probeert dan in eerste instantie waarschijnlijk te incasseren, maar ook dat werkt niet. Daarna laat u de vordering voor een tijd liggen, omdat u wel andere zaken aan uw hoofd heeft. De vordering laten liggen, is echter niet onbeperkt mogelijk. Op een gegeven moment is er namelijk sprake van van verjaring van de vordering.

Dit artikel gaat over verjaring van een vordering. Wanneer verjaart een vordering? Waar hangt verjaring van een vordering vanaf? Is verjaring van een vordering tegen te houden?

Let op: in dit artikel zullen niet alle uitzonderingen aan de orde komen. Het verjaringsrecht is uitgebreid, ingewikkeld en zit vol met uitzonderingen (en uitzonderingen op die uitzonderingen). Voor een advies in een specifieke situatie is het verstandig om contact op te nemen met een jurist.

Verjaring vordering

Het verjaren van een vordering houdt in dat de vordering daarna niet meer in rechte kan worden afgedwongen. Er blijft wel een zogenaamde natuurlijke verbintenis over, waardoor eventueel alsnog betaalde gelden niet onverschuldigd betaald zijn.

Een vordering verjaart in het geval van een reguliere overeenkomst na vijf jaar, bijvoorbeeld in het geval dat een overeenkomst niet of niet juist is nagekomen. Ook een vordering tot schadevergoeding verjaart na vijf jaar.

Vorderingen tot vernietiging van een rechtshandeling verjaren na drie jaar.

Sommige vorderingen in het ontslagrecht verjaren na een kortere termijn, bijvoorbeeld de vordering tot vernietiging van een opzegging van de arbeidsovereenkomst (zes maanden).

Mocht u in eerste instantie de vordering hebben geprobeerd te incasseren via de rechter en ligt er een executoriale titel, dan verjaart die in beginsel pas na 20 jaar.

Start termijn verjaring vordering

Als hoofdregel kan worden aangehouden dat de verjaring start op het moment dat de vordering is ontstaan.

Uitzonderingen daarop zijn bijvoorbeeld een vordering uit hoofde van schadevergoeding. Die termijn voor verjaring begint te lopen op het moment dat de eisende partij zowel wist dat er schade was, als dat zij wist wie voor de schade verantwoordelijk was. In elk geval verjaart een dergelijke vordering twintig jaar na de gebeurtenis waardoor de vordering is ontstaan.

In het geval van vernietiging geldt ook een uitzondering: daar start de termijn van verjaring van de vordering op het moment dat de eisende partij (bij bijvoorbeeld dwaling of bedrog) bekend werd met het feit dat hij had gedwaald of bedrogen werd.

Stuiting verjaring

Verjaring van een vordering kan worden tegengehouden. Dat gebeurt door het ‘stuiten’ van de verjaring. Stuiting kan plaatsvinden door het instellen van een daad van rechtsvervolging, een schriftelijke aanmaning of mededeling te verzenden of door erkenning van de schuldenaar.

Let op: gaat het om verjaring van andere rechtsvorderingen dan de nakoming van een verbintenis, dan kan stuiting door een schriftelijke aanmaning enkel plaatsvinden indien binnen zes maanden daarna ook een ‘eis’ (rechtsvervolging) wordt ingesteld.

Nadat de verjaring van de vordering is gestuit, vangt een nieuwe verjaringstermijn aan met dezelfde lengte.

Verjaring vordering – Conclusie

Verjaring van een vordering vindt normaal gesproken plaats na vijf jaar. Er zijn echter een flink aantal uitzonderingen op die termijn én de termijn begint niet altijd op hetzelfde moment te lopen. Tevens is het mogelijk om de verjaring van een vordering te stuiten. Ook daarbij zijn weer uitzonderingen van toepassing.

Verjaring is een ingewikkelde materie in het recht. Dat geldt voor zowel de verjaring zelf, het moment dat de termijn begint te lopen, de stuiting ervan én vaak ook vanwege de vraag of een bepaalde handeling een stuiting inhoudt of niet. Om die reden is het verstandig om een jurist in te schakelen om te bekijken of er sprake is van verjaring van de vordering of niet.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
handels- en ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht


DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door onze juristen is samengesteld kunnen wij, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is op het moment van raadpleging en dat deze toepasbaar is in een specifieke situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een van onze juristen of met uw eigen jurist voordat u handelt of beslist.