algemene voorwaarden

5 tips bij het opstellen van algemene voorwaarden

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Algemene voorwaarden worden door veel ondernemers gebruikt. Er worden voorwaarden in opgenomen die op veel verschillende overeenkomsten van toepassing zijn. Het is echter wel van belang, dat u goed weet wat wél en wat niet in de algemene voorwaarden mag staan. Er zitten namelijk nogal wat haken en ogen aan.

Dit artikel geeft u daarom 5 tips die u kunt gebruiken bij het opstellen van uw algemene voorwaarden.

1. Niets moet, veel mag

Algemene voorwaarden behoren tot een overeenkomst en dus vallen onder contractsvrijheid. U mag zelf beslissen wat erin staat én bij welke klanten of leveranciers u ze gebruikt.

U mag ook specifiek zelf beslissen wat u niet in de algemene voorwaarden opneemt. Er zijn geen verplichte onderdelen in algemene voorwaarden. U zou bijvoorbeeld ook kunnen besluiten om zonder algemene voorwaarden door het leven te gaan.

Uiteraard is het wel aan te raden om bepaalde zaken in de algemene voorwaarden op te nemen en zijn er enkele uitzonderingen op het bovenstaande. Welke zaken dat zijn verschilt van geval tot geval. Het is verstandig om in een specifiek geval een jurist te raadplegen.

2. Soms strengere regels

Bij het opstellen van uw algemene voorwaarden is het verstandig om rekening te houden met het feit dat ze niet onredelijk bezwarend mogen zijn indien u zaken doet met consumenten of kleine ondernemers. Consumenten worden daarin nog eens verder beschermd, aangezien de wet een opsomming geeft van de algemene voorwaarden die onredelijk bezwarend kunnen zijn.

Neemt u toch onredelijk bezwarende voorwaarden op in uw algemene voorwaarden, dan kunnen deze door consumenten of kleine ondernemers worden vernietigd, waardoor u er niets meer aan heeft.

3. Goed verwijzen naar algemene voorwaarden

Het is niet voldoende om slechts in de algemene voorwaarden te stellen: “Deze algemene voorwaarden zijn op elke overeenkomst van toepassing”. Het is namelijk van belang dat uw klant of leverancier ook onder de aandacht wordt gebracht dat u algemene voorwaarden hanteert.

Daarom kunt u het best in de (schriftelijke) overeenkomst die u sluit opnemen dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn (en bij voorkeur ook toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitgesloten).

4. Geen kernbedingen in algemene voorwaarden

De essentie van de overeenkomst mag niet in de algemene voorwaarden vervat zijn. Wat die kern precies is, verschilt van geval tot geval. Vaak is het het antwoord op de vraag: “Wie moet Wat doen, Waar vindt dat plaats, Hoe gebeurt dat en tegen Welke prijs?”.

Ook hier zijn weer uitzonderingen op. Zo mocht een telecomprovider van de rechter niet het aantal belminuten in de algemene voorwaarden opnemen, maar wél de prijs per minuut. De prijs per minuut was in dit uitzonderingsgeval dus géén kernbeding.

Het opnemen van een kernbeding in de algemene voorwaarden en niet in de overeenkomst, zorgt ervoor dat de overeenkomst ‘onbepaalbaar’ is en daardoor nietig (ongeldig) is. Let daarom altijd goed op dat kernbedingen op de juiste plaats staan: in de overeenkomst.

5. Duidelijkheid voor alles

Zowel de overeenkomst zelf als de algemene voorwaarden dienen duidelijk te zijn. Zelf algemene voorwaarden opstellen in ‘juridische taal’ levert vaak een lastig leesbaar stuk op. Het gevolg is dat er onduidelijkheid bestaat bij uw klant wat zijn rechten en plichten zijn, waaruit dan weer conflicten ontstaan.

Hoe duidelijker en bondiger u uw algemene voorwaarden maakt, hoe beter. Uiteraard dient u de algemene voorwaarden niet korter en duidelijker te maken dan dat daadwerkelijk mogelijk is. Juridische kwaliteit staat voorop.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.