administratief beroep

Administratief beroep

Kennis Artikelen Bestuursrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Wanneer een bestuursorgaan een besluit heeft genomen waar u het niet mee eens bent, kunnen een aantal mogelijkheden bestaan. Een van die mogelijkheden is administratief beroep.

In dit artikel zal worden bekeken wat administratief beroep precies is, wat het verschil is met bezwaar en beroep bij de rechter en hoe de gehele procedure van administratief beroep precies verloopt.

Administratief beroep

Administratief beroep geeft een mogelijkheid om tegen bepaalde besluiten van een bestuursorgaan op te komen. Er wordt dan aan een ander (vaak een ‘hoger’) bestuursorgaan gevraagd om het originele besluit te bekijken en een andere beslissing te nemen erover. Administratief beroep komt slechts bij uitzondering voor. Normaal gesproken staat de mogelijkheid van bezwaar open tegen besluiten.

Het verschil tussen administratief beroep en bezwaar is dus dat bezwaar wordt ingediend bij hetzelfde bestuursorgaan als dat het originele besluit had genomen. Administratief beroep wordt ingediend bij een ander bestuursorgaan. Het verschil tussen administratief beroep en beroep bij de rechter is dat bij administratief beroep de heroverweging plaatsvindt door een bestuursorgaan en niet door een (onafhankelijke) rechter.

Procedure administratief beroep

Administratief beroep is mogelijk wanneer het in de (speciale) wet staat aangegeven en is dus geen algemene mogelijkheid (uit de Algemene wet bestuursrecht).

Het bestuursorgaan dat beslist over het administratief beroep heeft een aantal verplichtingen, waaronder de verplichting tot het horen van de belanghebbenden. Daarnaast moeten stukken ter inzage gelegd worden en moet binnen de beslistermijn beslist worden. Deze termijn verschilt en is, afhankelijk van het orgaan dat moet beslissen, zes, tien of zestien weken.

Het bestuursorgaan dat moet beslissen over het administratief beroep beslist binnen die termijn en kan het besluit vernietigen en kan eventueel ook een nieuw besluit nemen wanneer dat nodig is. De beslissing over het administratief beroep wordt daarna bekend gemaakt aan zowel degene die het heeft ingesteld als het bestuursorgaan dat het vernietigde of in stand gehouden besluit had genomen.

Niet eens met uitkomst administratief beroep

Wanneer administratief beroep wordt ingediend, is dat altijd bij een bestuursorgaan. De beslissing van een bestuursorgaan is dan ook weer een besluit, waartegen normaal gesproken bezwaar zou openstaan. Na administratief beroep is bezwaar echter niet mogelijk.

Wel kan er in de regel beroep bij de rechter worden ingesteld tegen een een besluit dat op administratief beroep is genomen. Onderdelen van het besluit waartegen in administratief beroep niet is opgekomen, kunnen niet meer worden aangevoerd in beroep. Beroep bij de rechter is niet mogelijk op het moment dat niet eerst administratief beroep is ingesteld wanneer dat wel een mogelijkheid was.

Administratief beroep – Conclusie

Administratief beroep is een procedure gericht tegen een besluit van een bestuursorgaan. Er wordt dan bij een ander bestuursorgaan (dus niet bij de rechter!) in beroep gegaan tegen dan besluit. Dat bestuursorgaan beslist dan of het besluit in stand blijft. Administratief beroep is echter een uitzondering, normaal gesproken is het maken van bezwaar de juiste weg.

Wanneer u administratief beroep wilt instellen tegen een bepaald besluit en wanneer u administratief beroep heeft ingesteld en de uitkomst niet is wat u had gehoopt, kan het verstandig zijn om een goede jurist in te schakelen. Dit is vooral van belang omdat fouten in het administratief beroep achteraf bij beroep bij de rechter soms niet meer te herstellen zijn. Wanneer u besluit om het advies om contact op te nemen met een jurist op te volgen, doe dit dan zo snel mogelijk: zo verlopen geen termijnen en kan de beste strategie voor uw zaak worden gevolgd.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.