bankbeslag

Bankbeslag

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Het leggen van beslag kan op veel verschillende manieren gebeuren. Regelmatig wordt ook de variant bankbeslag gebruikt.

In dit artikel wordt gekeken wat bankbeslag precies is, hoe bankbeslag wordt gelegd en wat u kunt doen tegen reeds gelegd bankbeslag of tegen dreigend bankbeslag.

Bankbeslag

Bankbeslag is beslaglegging bij een derde, dus is, naast loonbeslag, de meest voorkomende vorm van derdenbeslag. Het betreft dus een beslaglegging bij iemand waarop de schuldenaar nog een vordering heeft, in dit geval bij de bank. Er wordt feitelijk beslag gelegd op spaargelden en de rekening-courant en de bank moet daaraan meewerken. Bankbeslag kan executoriaal en conservatoir gelegd worden.

Het grote voordeel van bankbeslag is dat er op geld beslag wordt gelegd. Dat scheelt uiteindelijk het uitvoeren van de met regels omgeven executoriale verkoop.

Een nadeel van bankbeslag is, dat enkel beslag wordt gelegd op het saldo dat op dat moment op de rekening staat. Daarna kan de rekening weer gewoon gebruikt worden.

Executoriaal bankbeslag leggen

Executoriaal bankbeslag houdt in dat er daadwerkelijk gelden worden overgeboekt naar de rekening van de beslaglegger. Het is enkel mogelijk met een uitspraak van de rechter (een zogenaamde executoriale titel). Daarvoor zal dus geprocedeerd moeten worden, waarna bankbeslag via een deurwaarder mogelijk is indien de schuldenaar niet aan het vonnis voldoet.

Het is van belang dat het bankbeslag op exact het juiste moment wordt gelegd. Wordt het gelegd één dag voor het ontvangen van salaris (of een andere geldsom), dan kan het zo zijn dat er slechts enkele euro’s onder het beslag vallen en dat de kosten van het beslag hoger zijn dan de opbrengsten. Wordt direct na het ontvangen van het salaris bankbeslag gelegd, dan heeft het veel meer zin.

Conservatoir bankbeslag leggen

Behalve executoriaal bankbeslag, is ook conservatoir bankbeslag mogelijk. Conservatoir bankbeslag houdt in dat het banktegoed wordt ‘bevroren’, totdat in de langere procedure van executoriaal beslag is beslist. Op die manier wordt voorkomen dat de schuldenaar zijn geld wegsluist op welke manier dan ook. Die hoofdzaak moet wel binnen een korte tijd aanhangig worden gemaakt door de schuldeiser.

De schuldenaar weet meestal niets van het op handen zijnde conservatoir bankbeslag. De reden daarvoor is dat hij anders zijn gelden kan wegsluizen. Het conservatoir bankbeslag wordt als verzoek, vaak per fax, bij de rechter ingediend. Geeft de rechter akkoord, dan kan het gelegd worden via een deurwaarder.

Conservatoir bankbeslag kan zogenaamd ‘repeterend’ gelegd worden. De rechter geeft in dat geval toestemming om een aantal keren beslag te leggen op verschillende momenten. Het is nog steeds van belang om op het juiste moment beslag te leggen, al is dat door een repeterend beslag minder belangrijk.

Wat te doen tegen (dreigend) bankbeslag?

Wanneer u het leggen van bankbeslag vermoedt, is het van belang dat u er ook naar handelt. Bent u het eens met de vordering, dan is het verstandig om te betalen indien u dat kunt. Het is verstandig om in elk geval geen grote bedragen meer te laten binnenkomen op de rekening waarvan u verwacht dat beslag wordt gelegd.

Is reeds beslag gelegd, dan kan dat, afhankelijk van het geval, worden opgeheven via een kort geding. Of dat kan, verschilt per soort beslaglegging en per specifieke zaak.

Het is altijd verstandig om bij dreigend of reeds gelegd (bank)beslag contact opneemt met een jurist.

Bankbeslag – Conclusie

Bankbeslag is een vorm van derdenbeslag, waarbij op vorderingen ((spaar)rekeningen) bij uw bank beslag wordt gelegd. Dit kan zowel executoriaal als conservatoir gebeuren, maar in beide gevallen zal een rechter zich erover moeten uitlaten.

De oplossing van het probleem van bankbeslag is afhankelijk van de specifieke situatie. Het raadplegen van een jurist is in dat geval zeker niet overbodig.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.