beschikking

Beschikking

Kennis Artikelen Bestuursrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Bestuursorganen moeten beslissingen maken om hun taken goed uit te voeren. Een beslissing van een bestuursorgaan heet een besluit. Een besluit dat individueel of concreet is, heet een beschikking.

In dit artikel zal worden besproken wat een beschikking precies is, welke onderscheiden er gemaakt kunnen worden, hoe een beschikking moet worden bekendgemaakt en wat iemand kan doen wanneer hij het niet eens is met een beschikking van een bestuursorgaan.

Beschikking

Een beschikking is een specifieke, individuele of concrete vorm van een besluit. Het is een schriftelijk besluit dat niet algemeen is. Een beschikking kan worden genomen op aanvraag (van een burger), maar kan ook door een bestuursorgaan uit eigen initiatief worden genomen. Ook de afwijzing van een aanvraag om een bepaalde beschikking te nemen is op zichzelf een beschikking.

Zo is een beslissing van een bestuursorgaan om ‘Vanaf nu elk pleinfeest een vergunning te geven’ een besluit, maar geen beschikking. Wanneer iemand een vergunning aanvraagt voor een pleinfeest en die wordt toegekend, is dat een beslissing die concreet/individueel/specifiek is. Dat is dus een besluit, meer precies: een beschikking. Ook wanneer er op een aanvraag voor een vergunning voor een pleinfeest wordt besloten dat er geen vergunning wordt afgegeven, is dat een beschikking.

Omdat elke beschikking een besluit is, gelden voor een beschikking ook de algemene regels van het besluit. Daarnaast is een beslissing die genomen wordt als gevolg van een aanvraag een beschikking, heet ook de afwijzing van een aanvraag een beschikking.

Bekendmaking beschikking

Wanneer er een beschikking wordt genomen, moet deze ook bekend worden gemaakt. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de persoonsgerichte beschikking en de zaaksgerichte beschikking.

De persoonsgerichte beschikking is een beschikking die is gericht op een rechtsgevolg voor een of meer aanwijsbare personen en die niet geldt voor anderen dan die personen. Deze beschikking wordt aan de geaddresseerde(n) van de beschikking toegezonden of uitgereikt en, indien van toepassing, aan de aanvrager van de beschikking.

De zaaksgerichte beschikking is een beschikking die is gericht op de juridische status van een of meer zaken en die niet tevens geldt voor andere zaken. Een zaaksgerichte beschikking moet meer algemeen worden bekendgemaakt. Er kan dan worden gedacht aan bekendmaking via een mededeling in een dagblad.

Niet eens met de beschikking?

Vaak is het zo dat een belanghebbende het niet eens is met een genomen beschikking. Dit komt vooral voor wanneer de beschikking een afwijzing van een aanvraag betreft en wanneer de beschikking bijvoorbeeld de intrekking van een eerdere begunstigende beschikking is.

Wanneer u het niet eens bent met een genomen beschikking, is er meestal de mogelijkheid om in bezwaar te gaan bij het bestuursorgaan dat de beschikking heeft genomen. Is dat niet mogelijk, dan kan het zo zijn dat er administratief beroep of beroep bij de rechter mogelijk is.

Voor meer informatie kan verder worden gelezen in artikel over bezwaar, het artikel over administratief beroep of het artikel over beroep bij de rechter.

Beschikking – Conclusie

Een beschikking is een besluit dat specifiek is gericht op een persoon of op een zaak. Een beschikking kan op aanvraag (van een burger) worden afgegeven door een bestuursorgaan. Wanneer de aanvraag wordt afgewezen is die afwijzing op zichzelf een beschikking.

Wanneer u het niet eens bent met een beschikking, staan er meestal mogelijkheden tot uw beschikking om daar iets tegen te doen. Gaat het om belangrijke zaken, dan is het verstandig om de bijstand van een jurist te vragen. Doe dit zo snel mogelijk: te lang wachten kan leiden tot het overschrijden van bepaalde termijnen, waardoor een beschikking definitief wordt.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.