betalingsregeling

Betalingsregeling met klant

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Als u ondernemer bent, komt het regelmatig voor dat een klant uw factuur niet kan betalen. Dat hoeft niet het einde van de wereld te zijn, maar het wil wel zeggen, dat u de situatie goed in de gaten moet houden, zeker als de klant om een betalingsregeling vraagt.

In dit artikel bekijken we het afspreken van een betalingsregeling met uw klant. Waar moet u op letten bij het afspreken van een betalingsregeling? Wat zijn de alternatieven? Hoe zit het wanneer er toch een faillissement wordt uitgesproken? Wat kunt u als ondernemer nog doen wanneer uw klant de betalingsregeling niet nakomt?

Betalingsregeling treffen

Wanneer uw klant aankondigt niet te kunnen betalen, is het verstandig om niet direct een betalingsregeling voor te stellen. Probeer eerst te bekijken of de klant niet met bijvoorbeeld een week uitstel alsnog de factuur kan betalen. Kan dat, bevestig dat dan even in een e-mail en houd de betaling in de gaten.

Blijkt het echter onmogelijk te zijn voor uw klant om binnen korte tijd de factuur te betalen, dan kunt u een betalingsregeling afspreken. Het is commercieel gezien over het algemeen verstandiger om een betalingsregeling af te spreken, dan om de betaling van de gehele factuur uit te stellen.

Waar moet u rekening mee houden?

Wanneer u een betalingsregeling treft met uw klant, moet u met een aantal zaken rekening houden:

  • Spreek de inhoud van de betalingsregeling af: in hoeveel termijnen wordt het bedrag betaald, hoe groot zijn die termijnen en wordt er rente gerekend? Zet dit op papier, zeker bij grotere bedragen.
  • Zet daarnaast op papier dat bij wanbetaling van één termijn het gehele bedrag ineens opeisbaar wordt. Doet u dat niet, dan kunt u bij een procedure (in beginsel) telkens slechts het achterstallige deel opeisen.
  • Maak bij vaste klanten afspraken over verdere leveringen. Over het algemeen zult u willen afspreken dat toekomstige leveringen vooraf worden betaald, in elk geval totdat de achterstand is ingelopen.
  • Wanneer u de betalingsregeling in de vorm van een schuldbekentenis wil gieten, moet u er rekening mee houden dat minimaal het bedrag door de schuldenaar is uitgeschreven met de hand (‘Tweeduizenddriehonderd-en-veertig euro’). Ook een geheel met de hand geschreven schuldbekentenis is goed. Zo heeft u wettelijk gezien de optimale bewijskracht mocht u uiteindelijk toch betaling in een procedure moeten afdwingen.

Niet verplicht tot treffen betalingsregeling

Bedenk echter wel steeds, dat u nooit verplicht bent tot het treffen van een betalingsregeling. U hoeft nergens mee akkoord te gaan wanneer u dat niet wil. Bij wanbetaling mag u ook simpelweg kiezen om uw vordering te innen op de normale manieren, inclusief wettelijke rente en incassokosten.

Wordt er nog steeds niet betaald na één of meerdere aanmaningen, dan kunt u de zaak simpelweg aan een jurist uit handen geven. Na een procedure bij de rechter kan vaak snel betaling worden afgedwongen, eventueel door beslaglegging. Veel van uw kosten kunnen worden verhaald op de wederpartij.

Ook kunt u bekijken of er wellicht nog andere opties mogelijk zijn. Gedacht kan dan worden aan het uitoefenen van een retentierecht, recht van reclame, eigendomsvoorbehoud of aan het inroepen van opschorting.

Gaat het om een groot bedrag en twijfelt u wat de beste keuze is, dan is het verstandig om een ervaren jurist om advies te vragen. Hij kan u vertellen wat uw mogelijkheden zijn en hoe u die het beste gebruikt in een specifiek geval.

Betalingsregeling en faillissement

Klanten die u niet kunnen betalen, hebben niet zelden meer schuldeisers. Het proberen te treffen van een betalingsregeling kan daarom een voorbode van bijvoorbeeld een faillissement zijn.

Heeft u een betalingsregeling getroffen, maar komt uw klant toch in een faillissement terecht, dan kunt u ervan uitgaan dat u weinig meer van uw vordering terug zult zien. In veel gevallen zullen curator, fiscus en separatisten (pand en hypotheekhouders, vaak een bank) vrijwel de gehele boedel mogen verdelen.

Houd daar rekening mee wanneer u een betalingsregeling treft: verwacht u dat uw klant uiteindelijk in een faillissement terecht zal komen, dan is het treffen van een betalingsregeling vaak niet de beste optie.

Betalingsregeling wordt niet nagekomen

Heeft u een betalingsregeling afgesproken en komt uw klant die niet na, dan kunt u natuurlijk uw klant een herinnering of aanmaning zenden en/of telefonisch contact opnemen. U kunt ook besluiten om af te dwingen dat de betalingsregeling wordt nagekomen. Het bedrag moet dan natuurlijk wel hoog genoeg zijn, omdat het anders niet rendabel zal zijn om juridische stappen te ondernemen.

Heeft u in de (schriftelijke) overeenkomst opgenomen dat bij wanprestatie bij de nakoming van de betalingsregeling het gehele bedrag opeisbaar is, dan kunt u altijd het gehele bedrag ineens opeisen. Betaalt uw klant niet, dan kunt u betaling bij de rechter afdwingen, eventueel met executoriaal beslag tot gevolg.

Betalingsregeling – Conclusie

Een betalingsregeling kan een goede optie zijn om uw klant alsnog te laten betalen, ondanks dat een directe betaling niet mogelijk is. Het is echter verstandig om daar enige terughoudendheid mee te betrachten: in een aantal gevallen kan het namelijk beter zijn om direct juridische maatregelen te treffen bij wanbetaling.

Twijfelt u of u gebruik moet maken van een betalingsregeling, heeft u een conflict rondom een betalingsregeling of wordt een betalingsregeling niet nagekomen, dan is het raadzaam om een jurist in te schakelen. Dat geldt zeker indien het om veel geld gaat, want de verkeerde (juridische) beslissing maken kan ertoe leiden dat u naar uw geld kunt fluiten.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.