regenwater

Burenrecht: (Regen)water

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Wanneer het gaat over burenrecht, komen veel problemen voort uit behalve struiken en bomen en water. Overlast van water van de buren kan op meerdere manieren plaatsvinden, maar meestal door regenwateroverlast.

In dit artikel zullen we bekijken hoe er moet worden omgegaan met water dat over het erf stroomt, of dat nu een beekje is of dat dat nu regenwater is.

Algemeen: geen hinder

De algemene regel in het burenrecht is, dat er geen onrechtmatige hinder mag worden veroorzaakt. Dat geldt ook voor het recht rondom (regen)water.

Het is niet toegestaan om onrechtmatige hinder toe te brengen aan eigenaars van andere erven, door het wijzigen van bijvoorbeeld de loop, de hoeveelheid of hoedanigheid van het water op een erf (of het grondwater). Denk bijvoorbeeld aan de buurman die zijn regenwaterafvoer zo laat plaatsvinden dat het terras van de buren overstroomt.

Ook eventueel gezamenlijk water (bijvoorbeeld een gezamenlijke vijver/meertje), mag niet gebruikt worden op een wijze die onrechtmatige hinder toebrengt aan anderen.

Wel toegestaan is,

Van het bovenstaande kan bij verordening (vaak een Algemeen Plaatselijke Verordening, een APV) worden afgeweken. Het is dus goed om altijd te controleren wat er zoal in uw woonplaats geldt.

Water laten aflopen

Voor de planten, bomen en struiken in uw tuin, heeft u water nodig. Zeker als u een flinke tuin heeft, is er veel water nodig en is het duur om alles zelf te besproeien en te bewateren.

Voor de buurman geldt hetzelfde, reden waarom hij ervoor heeft gezorgd dat water dat normaal gesproken op natuurlijke wijze van zijn erf afliep (omdat het hoger ligt), nu wordt tegengehouden. Het water dat normaal gesproken op een natuurlijke manier op uw erf terechtkwam, wordt nu tegengehouden. Mag dat?

Nee, dat mag niet. Water dat van nature afloopt van hoger gelegen erven, mag niet worden tegengehouden, tenzij bij verordening is afgeweken van deze verplichting.

Regenwater afvoeren

Het afvoeren van regenwater is natuurlijk al aan bovenstaande regels gebonden, maar er zijn ook regels voor daken van huizen en gebouwen. Daken mogen namelijk niet zo worden ingericht dat het water (regenwater dus) daarvan op andermans erf afloopt.

Oplossen conflict met de buren

Het oplossen van een conflict met de buren kan het best door in gesprek met uw buren te gaan. Leg uit wat er aan de hand is, waarom het een probleem is en probeer onderling een goede oplossing te vinden.

Lukt dat niet en wilt u toch een oplossing, dan is het verstandig om een jurist in te schakelen om te bekijken of u in uw recht staat. Eventueel kan een jurist ook contact opnemen met de buren om zodoende een oplossing te bewerkstelligen.

Het is belangrijk dat u een jurist kiest die het belang inziet van het niet laten escaleren van het conflict. Escalatie van conflicten met de buren is zéér vervelend: uw buren wonen immers ook na het conflict nog naast u.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.