conflict op het werk

Conflict op het werk

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Wanneer u ergens werkt, loopt u de kans dat er een conflict ontstaat. Een dergelijk conflict op het werk kan zeer ingrijpend zijn, zowel voor de tijd die u op uw werk zit, als voor uzelf in privé. Vaak zorgt een conflict op het werk namelijk ook in privé voor spanningen.

In dit artikel bekijken we wat u juridisch gezien kunt doen aan een conflict op het werk. Daarnaast bekijken we vragen als ‘Mag u uzelf ziekmelden na een conflict op het werk?’ en ‘Moet uw werkgever uw loon doorbetalen?’.

Conflict op het werk

Er zijn veel verschillende manieren waarop een conflict op het werk kan ontstaan. Enkele veelvoorkomende zijn:

 • Uw werkgever wil dat u bepaalde werkzaamheden uitvoert, die niet tot uw taak behoren.
 • Uw werkgever heeft uw rooster of werkplek zonder overleg gewijzigd.
 • U bent ziek, maar uw werkgever gelooft dat niet en dreigt geen loon meer uit te betalen.
 • U heeft een schorsing gekregen van uw werkgever vanwege een vermeende misdraging.
 • U bent op staande voet ontslagen, terwijl dat onterecht is.
 • Uw werkgever vindt dat u disfunctioneert en legt dat vast, maar u vindt dat u prima functioneert.
 • Uw werkgever geeft u een verbeterplan, maar u bent het niet eens met de inhoud ervan.

Er zijn tientallen, zo niet honderden situaties te bedenken die leiden tot een conflict op het werk. Soms is dat conflict met een leidinggevende, soms met de directeur van de onderneming, soms met HR en soms met een collega. Uiteindelijk kan er altijd iets aan gedaan worden, zolang u maar op tijd de juiste stappen zet.

Welke stappen het best kunnen worden genomen bij het (dreigend) ontstaan van een conflict op het werk, is niet in zijn algemeenheid te zeggen. Elke situatie is anders en maakt een ander advies of een andere handelswijze noodzakelijk. Wel kunnen een aantal algemene regels gegeven worden. Dat doen we hierna.

Ziekmelding na conflict op het werk

Vaak geven vrienden en bekenden het goedbedoelde advies om u ziek te melden na een conflict op het werk. Over het algemeen is dat niet de beste keuze. Na een ziekmelding, zal (afhankelijk van de werkgever) een bedrijfsarts of arboarts worden ingeschakeld.

Die arts zal hoogstwaarschijnlijk concluderen dat u niet ziek bent, maar dat er sprake is van een arbeidsconflict. Bent u het er niet mee eens, dan kunt u naar de arts van het UWV, maar de kans is groot dat die tot dezelfde conclusie komt. Het advies van de arts zal dan zijn om het conflict op het werk op te lossen, niet om ziek te blijven en te proberen te re-integreren.

Dat wil overigens niet zeggen dat u geen klachten kunt hebben: de psychische spanningen lopen vaak hoog op. Echter, die spanningen zijn meestal dermate werkgerelateerd dat ze opgelost worden na oplossing van het conflict op het werk.

Werkt u niet mee aan het oplossen van het conflict, dan kan uw werkgever uw loon stopzetten. Als de UWV-arts vindt dat u daadwerkelijk ziek was, kunt u een loonvordering indienen, anders meestal niet. Het is aan te bevelen om bij dergelijke situaties altijd contact op te nemen met een jurist.

Moet uw werkgever uw loon blijven betalen?

Of uw werkgever na een conflict op het werk uw loon moet doorbetalen is afhankelijk van de precieze situatie. Loondoorbetaling hoeft bijvoorbeeld niet indien:

 • U niet op het werk verschijnt en het conflict bewijsbaar aan u als werknemer te wijten is.
 • U terecht op staande voet ontslagen bent (of ontslag in de proeftijd heeft gekregen).

In verreweg de meeste gevallen zal bij een conflict op het werk gewoon loondoorbetaling moeten plaatsvinden. Dat is onder meer het geval indien:

 • U netjes op het werk verschijnt en uw werk blijft doen ondanks het conflict.
 • U bent geschorst.
 • U thuis blijft, maar dat gebeurt doordat uw werkgever het conflict op het werk heeft veroorzaakt. Wel moet u meewerken aan het oplossen ervan.
 • U thuis blijft omdat u zich terecht ziek heeft gemeld en u uw verplichtingen bij ziekte nakomt.

Wat als u er niet uitkomt na een conflict op het werk?

Helaas komt het regelmatig voor dat werknemer en werkgever er onderling niet uitkomen na een conflict op het werk. Soms wil de werkgever geen loon meer uitbetalen of is hij een ontslagtraject gestart. Hoe dan verder?

In een dergelijk geval is het een goed idee om een jurist in te schakelen. Soms is het raadzaam om een ontslagtraject te starten, soms is het beter om enkel het loon te vorderen of enkel schriftelijk verweer te voeren tegen de stellingen van de werkgever. In ieder geval is het geen goed idee om niets te doen en het maar op zijn beloop te laten. De kans dat het conflict op het werk dan ongunstig voor u uitpakt is erg groot.

Dat geldt overigens te meer omdat een conflict op het werk volgens uw werkgever waarschijnlijk aan u zal zijn toe te rekenen. Zou hij daarom ontslag geven, dan kan dat tot gevolg hebben dat u geen ww-uitkering krijgt. Met een goede jurist kan die situatie meestal worden voorkomen en kan de best mogelijke oplossing gerealiseerd worden.

Conflict op het werk – Conclusie

Een conflict op het werk is zeer vervelend en kan grote spanningen met zich meebrengen, zowel op het werk zelf als in privé. Elk conflict is anders en hoort anders opgepakt te worden. Wel is zeker, dat een ziekmelding in de meeste gevallen géén oplossing is.

Elk conflict op het werk moet op de een of andere manier worden opgelost. Soms kan dat door het uit te praten, soms is uitdiensttreding (met een vergoeding) beter. Het is aan te bevelen om voor het zoeken naar een goede oplossing een jurist in te schakelen die maatwerk in uw zaak kan leveren. Zo verkrijgt u de beste uitkomst die mogelijk is in uw situatie.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.