Faillissement volgt surseance van betaling, betaalde factuur terugvorderen?

Kennis Artikelen Vragen

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Vraag

Wanneer een bedrijf surseance van betaling heeft op b.v. 21 december en diezelfde dag een factuur stuurt waarna deze betaald wordt heeft de betaler dan recht op teruggave geld wanneer dit bedrijf paar dagen later failliet is verklaard?

Antwoord Wet & Recht

Voor wat betreft uw vraag ga ik ervan uit dat u geld heeft betaald aan een bedrijf dat surseance van betaling had aangevraagd, maar dat op het moment van faillissement nog geen goederen geleverd waren. In dat geval bent u meestal ‘concurrente crediteur’, geen sterke positie. U zult uw vordering moeten indienen bij de curator, maar zult gemiddeld slechts 5% van uw geld terug zien. Gemiddeld, want vaak blijft er niets over. Het spijt me dat ik u niet beter kan berichten hierover.

Mocht u nog meer informatie wensen inzake het faillissement of de surseance van betaling, dan raad ik u aan om de artikelen op Wet & Recht hierover te lezen. Deze geven u een duidelijk beeld.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.