finale kwijting

Finale kwijting

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

In overeenkomsten komt u het wellicht wel eens tegen, de term ‘finale kwijting’. Meestal staat het ergens aan het einde van de overeenkomst, na alle andere verplichtingen van partijen.

In dit artikel bekijken we wat finale kwijting precies is, hoe een dergelijk beding eruit ziet, wanneer u het kunt gebruiken en of finale kwijting in álle gevallen definitief is.

Finale kwijting

Iets afspreken ’ter finale kwijting’ wil zeggen, dat er na het uitvoeren van die afspraak niets meer over en weer te vorderen is. Over het algemeen komt de term ‘finale kwijting’ voor in een vaststellingsovereenkomst.

Een voorbeeld is bijvoorbeeld de vaststellingsovereenkomst die tussen werkgever en werknemer wordt opgesteld om een einde te maken aan de arbeidsverhouding. Hierin wordt bijvoorbeeld geregeld dat de werkgever de werknemer een ontslagvergoeding betaalt, ter finale kwijting. Dat houdt dus in, dat er na het betalen van die ontslagvergoeding geen nieuwe vordering meer kan worden ingediend door de werknemer.

Voorbeeld beding ter finale kwijting

Een voorbeeld van een beding dat finale kwijting verleent is:

Na voldoening van vorenstaande verplichtingen, verlenen partijen elkaar finale kwijting.

Let wel: het is niet altijd noodzakelijk dat de term ‘finale kwijting’ gebruikt wordt. Finale kwijting kan bijvoorbeeld ook worden omschreven:

Na voldoening van vorenstaande verplichtingen zullen partijen over en weer geen rechten of verplichtingen meer hebben.

Het is van belang, dat u altijd goed kijkt naar de formulering van de finale kwijting. Is de bepaling wel daadwerkelijk finaal, of wordt er slechts (finale) kwijting gegeven voor bepaalde gedeelten van de verhouding tussen partijen? Bij twijfel, is het raadzaam om een jurist te raadplegen.

Is finale kwijting altijd finaal?

U zou wellicht denken dat finale kwijting altijd finaal is, want daar is het beding immers voor bedoeld: het voorkomen van verdere aanspraken van een van beide partijen. Toch is dat niet het geval. Finale kwijting kan namelijk onder omstandigheden niet finaal zijn.

In verschillende uitspraken hebben de Hoge Raad en de Gerechtshoven reeds bepaald dat er in het geval van finale kwijting moet worden gekeken naar de betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer aan die finale kwijting mochten toekennen. Ook moet er worden gekeken naar wat partijen van elkaar mochten verwachten met betrekking tot die finale kwijting.

Hebben partijen een bepaalde verhouding schijnbaar bewust buiten de (onderhandelingen over) de overeenkomst gehouden, dan kan het zo zijn dat de finale kwijting daar niet voor geldt. Zo kon een werknemer die nog optierechten (op aandelen) had alsnog deze rechten uitoefenen.

Ook andere situaties kunnen voorkomen. Dat merkte een medewerker die steekpenningen aannam tijdens zijn dienstverband. Er werd finale kwijting afgesproken, maar achteraf ontdekte de werkgever dat de werknemer steekpenningen aannam. De finale kwijting ging daar niet over volgens de rechter, want de werkgever had hier geen weet van.

Conflict rondom finale kwijting?

Hoewel finale kwijting in de meeste gevallen ook daadwerkelijk het eindstation is, komen conflicten toch regelmatig voor. Vaak gaat het dan om omstandigheden die één van beide partijen niet hadden voorzien.

Ondanks dat degene die de finale kwijting wil omzeilen per definitie al met 1-0 achterstaat, is het niet geheel onmogelijk. Heeft u het idee dat er ook in uw geval een mogelijkheid zou kunnen zijn, dan is het aan te raden om een jurist te raadplegen.

Finale kwijting – Conclusie

Finale kwijting houdt in dat beide partijen over en weer na het uitvoeren van een bepaalde overeenkomst niets meer van elkaar te vorderen hebben. Over het algemeen is finale kwijting ook daadwerkelijk finaal, maar dat is niet altijd zo.

Mocht u in een conflict verzeild raken waarin finale kwijting een rol speelt of wilt u een dergelijk conflict juist voorkomen door alles vooraf goed te regelen? Dan is het raadzaam om contact op te nemen met een jurist.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.