franchiseovereenkomst

Franchiseovereenkomst

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Franchising kan een interessant alternatief zijn voor het opzetten van een onderneming onder eigen vlag. Een franchisenemer legt zich op die manier vast om zijn onderneming uit te oefenen zoals de franchisegever dat wil. Hij krijgt daar meestal zaken als een sterk merk en een inkooporganisatie voor terug. Een en ander wordt vastgelegd in een franchiseovereenkomst.

In dit artikel bekijken we de juridische kant van de franchiseovereenkomst. We bekijken hoe de wet omgaat met een franchiseovereenkomst, wat er zoal in een goede franchiseovereenkomst staat, hoe de overeenkomst tot een einde komt en wat u moet doen als er sprake is van een (dreigend) conflict.

Franchiseovereenkomst

De franchiseovereenkomst is een overeenkomst die wordt gesloten tussen franchisegever en franchisenemer. Hoewel er in beginsel geen vormvoorschriften aan deze overeenkomst zitten -en een mondelinge franchiseovereenkomst dus mogelijk is- wordt in de praktijk vaak alles minutieus op papier gezet.

De franchiseovereenkomst is niet apart in de wet opgenomen. Dat houdt in, dat de algemene regels rondom het overeenkomstenrecht van toepassing zijn. Dat lijkt gemakkelijk, maar is het niet altijd: zo moet er meer waarde worden gehecht aan de bepalingen in de franchiseovereenkomst zelf én aan de jurisprudentie hierover.

Wat staat er in een franchiseovereenkomst?

Wat er in de franchiseovereenkomst staat, verschilt per franchisegever. Sommige franchiseovereenkomsten zijn ‘soft franchise’ en laten veel ruimte voor eigen invulling van de franchisenemer. De meeste franchiseovereenkomsten zijn echter ‘hard franchise’ en zijn erg uitgebreid.

Een aantal zaken die vaak in de franchiseovereenkomst zullen worden opgenomen:

 • het recht van de franchisenemer op het gebruik van de handelsnaam en het merk van de franchisegever;
 • het recht van de franchisenemer om de inkooporganisatie van de franchisegever te gebruiken;
 • de verplichting van de franchisenemer om de franchisegever hiervoor te compenseren;
 • het recht op een exclusief gebied;
 • de verplichting van de franchisegever om het merk te promoten;
 • het recht -en vaak de verplichting- van de franchisenemer om deel te nemen aan opleidingen;
 • de duur van de franchiseovereenkomst (vaak vijf jaar);
 • de beëindiging van de overeenkomst voordat de duur ervan is afgelopen.

Ten slotte zal in de franchiseovereenkomst vrijwel altijd een verwijzing naar het franchisehandboek worden opgenomen. In dat franchisehandboek wordt de precieze formule van de franchisegever uit de doeken gedaan. De franchisenemer zal zich aan die formule moeten houden.

Beëindigen franchiseovereenkomst

Aangezien in de franchiseovereenkomst vaak alles nauwkeurig is opgenomen, zal er ook een regeling voor (tussentijdse) beëindiging zijn opgenomen. Indien dat zo is, dan zal die regeling in beginsel gevolgd moeten worden.

Naast die mogelijkheid, zou het zo kunnen zijn dat er redenen zijn om de franchiseovereenkomst te ontbinding of op te zeggen. Wat in een specifiek geval mogelijk is, is afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst. Het verdient aanbeveling om hiervoor een jurist te raadplegen.

Conflict bij franchiseovereenkomst

Zoals bij elk soort overeenkomst, komen ook bij de franchiseovereenkomst conflicten voor. Deze conflicten kunnen zich op veel vormen openbaren, waaronder:

 • de franchisenemer betaalt de franchisevergoeding niet meer;
 • de franchisenemer houdt zich niet aan het franchisehandboek;
 • de franchisehouder onderhoudt het merk niet;
 • de franchisehouder stelt onredelijke inkoopprijzen of adviesprijzen;
 • andere franchisenemers worden actief binnen het exclusieve gebied.

De oplossing van dit soort conflicten rondom een franchiseovereenkomst, zitten vaak niet direct in het starten van een procedure. Nadat is uitgezocht wat uw juridische positie is, kan worden geprobeerd om het conflict tussen partijen op te lossen. Immers: in de meeste gevallen willen beide partijen -in eerste instantie althans- gewoon doorgaan met elkaar als het conflict is opgelost.

Zodra u een conflict ziet aankomen, of u nu franchisegever of franchisenemer bent, is het verstandig om juridisch advies in te winnen. Vaak kan in een vroeg stadium een conflict nog onderling worden opgelost. Is onderlinge oplossing niet mogelijk, dan heeft u in elk geval een voorsprong en kunt u op de juridisch meest optimale manier het conflict afhandelen.

Franchiseovereenkomst – Conclusie

De franchiseovereenkomst is een overeenkomst die niet specifiek wettelijk is geregeld, maar die meestal wel uitgebreid op papier is gezet tussen franchisegever en franchisenemer. Uit die franchiseovereenkomst zullen veel van de rechten en verplichtingen blijken. Daarnaast zijn de algemene wettelijke bepalingen over overeenkomsten van toepassing, ook bijvoorbeeld voor wat betreft de ontbinding van de overeenkomst.

Helaas is de franchiseovereenkomst niet zonder problemen: conflicten steken regelmatig de kop op bij een dergelijke samenwerking. Zit u in een conflict of verwacht u een dreigend conflict, dan is het essentieel om zo vroeg mogelijk contact op te nemen met een jurist.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.