gouden handdruk

Gouden handdruk

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Vaak is er publiekelijk ophef over: de gouden handdruk. Dat komt vaak voor wanneer een topbestuurder deze ontslagvergoeding krijgt, terwijl de topbestuurder van bijvoorbeeld belastinggeld of donaties wordt betaald. De gouden handdruk wordt vaak als ‘oneerlijk’ gezien. Wellicht is dat soms voor het gevoel terecht, maar verreweg de meeste keren dat een gouden handdruk wordt uitgekeerd, zijn dat kleinere bedragen aan ‘gewone’ hardwerkende burgers.

In dit artikel wordt deze gouden handdruk verder besproken. Er wordt ingegaan op de vraag wat een gouden handdruk precies is, wanneer u er recht op hebt, hoe het wordt berekend en wat u ermee kunt doen.

Wat is een gouden handdruk?

Een gouden handdruk is eigenlijk niet meer dan een ontslagvergoeding, ook wel een ‘gouden parachute’ genoemd. Het is een uitkering die de werkgever aan de werknemer doet wanneer deze uit dienst gaat, vaak na procederen of met het doel procederen te voorkomen.

De gouden handdruk is niet standaard bij elk ontslag en het is verstandig om, wanneer u hem ontvangt, te kijken naar wat fiscaal de beste mogelijkheden zijn om de gouden handdruk te besteden.

Wanneer krijgt u een gouden handdruk?

Vaak wordt gedacht dat iedereen recht heeft op een gouden handdruk wanneer er afscheid wordt genomen door het bedrijf. Dat is echter een grote misvatting: u heeft in beginsel juist géén recht op een gouden handdruk.

Dat recht bestaat wanneer in de arbeidsovereenkomst een beëindigingsvergoeding of iets dergelijks is afgesproken of wanneer die beëindigingsvergoeding wordt overeengekomen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Daarnaast kan een gouden handdruk worden gekregen door tussenkomst van de kantonrechter. Wanneer die namelijk beslist dat de werknemer niet volledig verantwoordelijk is voor het einde van de arbeidsovereenkomst, zal hij een ontslagvergoeding toekennen.

Berekening gouden handdruk

Wanneer contractueel een gouden handdruk is toegekend, valt er niet veel te berekenen. Vaak is de gouden handdruk dan bijvoorbeeld een vaststaand bedrag of een bepaald bedrag maal het aantal dienstjaren. Om de hoogte van de uitkering te berekenen dient gewoon de overeenkomst te worden gevolgd.

Wordt de gouden handdruk door de kantonrechter toegekend, dan zal hij meestal gebruik maken van de kantonrechtersformule. Deze formule kijkt naar de leeftijd, het aantal dienstjaren, het bruto maandsalaris en de verwijtbaarheid van degene die de gouden handdruk krijgt toegekend. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de kantonrechtersformule.

De ontslagvergoeding die contractueel is overeengekomen kan in sommige gevallen samenvallen met de ontslagvergoeding via de kantonrechtersformule, waardoor er dus sprake kan zijn van een ‘dubbele gouden handdruk’.

Wat te doen met uw gouden handdruk?

Wanneer u een gouden handdruk ontvangt, is het verstandig om na te denken wat u ermee gaat doen. Vaak gaat het om grote bedragen van tienduizenden (en soms honderdduizenden) euro’s, waar ook de belastingdienst graag een graantje van wil meepikken. Zaak is dus om dat gedeelte belasting zo klein mogelijk te houden.

Heeft u het geld direct nodig of gaat het om een relatief klein bedrag (tot zo’n 25.000 euro), dan kan het interessant zijn om de gouden handdruk direct op de privérekening te laten uitkeren en direct belasting af te dragen. Dit gaat dan ‘gewoon’ tegen het progressieve tarief, wat inhoudt dat u waarschijnlijk 42% of 52% over het bedrag betaalt. Daarnaast wordt het bedrag bij uw vermogen opgeteld, waardoor de belastingdienst zegt dat u er 4% rendement over zou behalen, waarover u 30% belasting moet betalen zodra uw totale spaargeld boven de ongeveer 21.000 euro uitkomt. Jaarlijks wordt het vermogen dus belast met 1,2%.

Wanneer u een hoger bedrag dan 25.000 euro aan gouden handdruk ontvangt, kunt u kiezen voor banksparen of voor het afsluiten van een lijfrenteverzekering. Bij beide vormen wordt het betalen van belasting uitgesteld tot het moment dat het geld wordt opgenomen. Vermogensrendementsheffing betaalt u niet. Er zijn een aantal verschillende soorten bankspaarproducten en lijfrenteverzekeringen, waardoor het belangrijk is om goed te vergelijken en te kijken welke mogelijkheid het best bij uw wensen past.

Ten slotte is er de mogelijkheid voor het oprichten van een bv. Deze mogelijkheid is pas interessant vanaf bedragen van 70.000 euro vanwege het fiscale regime in Nederland en de kosten die er aan de oprichting zitten (denk aan notariskosten). Ook wanneer u een eigen onderneming wil beginnen waarbij u het bedrag van de gouden handdruk kunt gebruiken, kan een bv interessant zijn.

Gouden handdruk in het nieuwe ontslagrecht

Zoals het nieuwe ontslagrecht er op het moment van schrijven (11 september 2013) uit zal gaan zien, wordt er één ontslagroute gebruikt. Daarbij wordt ook de gouden handdruk gelijkgetrokken: deze kan achteraf via een rechter worden verkregen. Het maximum van deze ontslagvergoeding is 75.000 euro. Daarnaast krijgen werknemers die meer dan een jaar in dienst waren, een scholingsbudget.

Voor wat betreft contractueel overeengekomen ontslagvergoedingen: deze blijven uiteraard gewoon onverminderd geldig. Ook het afspreken van een dergelijke gouden handdruk wordt niet aan banden gelegd.

Zoals gezegd is het nieuwe ontslagrecht nog niet definitief. Het kan dus nog veranderen, ook met betrekking tot het verkrijgen van een gouden handdruk.

Voor meer informatie hierover, kan worden gekeken in het artikel over het nieuwe ontslagrecht.

Gouden handdruk – Conclusie

Een gouden handdruk is hetzelfde als een ontslagvergoeding en kan zowel contractueel zijn afgesproken als worden toegekend door de kantonrechter. De gouden handdruk is niet standaard bij ontslag en gezien de verschillende mogelijkheden die er zijn bij het besteden ervan, is het verstandig om hiervoor een specialist in te roepen. Dit zal in eerste instantie een jurist zijn, maar kan bij complexere zaken ook een fiscalist, accountant of adviesbureau met kennis van de gouden handdruk zijn.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.