Juridisch Woordenboek – E

Kennis Artikelen Woordenboek

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Echtscheidingsconvenant

Overeenkomst tussen ex-partners waarin de afwikkeling een echtscheiding wordt geregeld.

Eenmanszaak

Rechtsvorm waarbij één persoon eigenaar is van de onderneming. Er is geen sprake van beperking van de aansprakelijkheid. Een eenmanszaak kan overigens wel personeel hebben. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de eenmanszaak.

Eigendom

Het meest omvattende recht dat iemand op een goed kan hebben. Tevens is eigendom absoluut, dus het recht geldt tegenover iedereen. Hierover gaat ook ons artikel over eigendom.

Eigendomsvoorbehoud

Clausule in een overeenkomst waarbij wordt bepaald dat iemand die goederen verkoopt nog eigenaar blijft van het goed tot op een bepaald moment (meestal het betalen van de koopsom). Meer hierover is te vinden in het artikel over eigendomsvoorbehoud.

Eis in conventie

De eis van de eisende partij.

Eis in reconventie

De eis van de gedaagde partij, een tegenvordering. Meer hierover kan worden gelezen in het artikel over de eis in reconventie.

Erfdienstbaarheid

Het recht van de eigenaar van het ene perceel om iets te mogen op een ander perceel dat van iemand anders is. De eigenaar van het andere perceel heeft de plicht dit toe te laten. Het bekende ‘recht van overpad’ is juridisch gezien een erfdienstbaarheid. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de erfdienstbaarheid.

Erfpacht

Het recht om op de grond van iemand anders te bouwen en dit bouwwerk in eigendom te hebben. Als tegenprestatie is een ‘erfpachtcanon’ gebruikelijk, een som die met regelmaat moet worden betaald aan de eigenaar van de grond. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over erfpacht.

Executoriaal beslag

Beslag dat tot doel heeft het te gelde maken van een vordering op een schuldeiser. Aan executoriaal beslag komt (vrijwel) altijd een rechter te pas. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over executoriaal beslag.

Exoneratiebeding

Een beding in een overeenkomst waarbij aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk wordt uitgesloten. Een exoneratiebeding is niet altijd geldig. Meer informatie kan gevonden worden in de uiteenzetting over het exoneratiebeding.

Exploot

Deze term wordt gebruikt voor een aantal stukken die door een deurwaarder kunnen worden uitgebracht zoals dagvaardingen.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.