Juridisch Woordenboek – I

Kennis Artikelen Woordenboek

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Immateriële schade

Schade die wordt veroorzaakt aan niet-materiële zaken. Dit is vaak psychische schade. Het vergoed krijgen van immateriële schade is niet gebruikelijk.

In verzuim

Wanneer een overeenkomst niet wordt nagekomen is een schuldenaar in verzuim. Dit kan gebeuren na een ingebrekestelling, maar in sommige gevallen gebeurt dit al automatisch. Wanneer dat het geval is, krijgt de schuldeiser een aantal bevoegdheden (bijvoorbeeld ontbinding van de overeenkomst). Meer informatie kunt u vinden in het artikel over wanprestatie.

Incassobureau

Onderneming die vorderingen probeert te incasseren in opdracht van een opdrachtgever. Een incassobureau is geen deurwaarder, waardoor het incassobureau nooit zelf beslag kan leggen. Hiervoor is een gang naar de rechter nodig. U vindt een uitgebreidere uitleg in het artikel over het incassobureau.

Ingebrekestelling

Schriftelijk stuk waarmee een schuldenaar laat weten dat hij in gebreke is als hij niet binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen voldoet. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over wanprestatie.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.