Juridisch Woordenboek – M

Kennis Artikelen Woordenboek

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Maatschap

Rechtsvorm voor een onderneming. Twee of meer personen brengen samen iets in gemeenschap om daaruit ontstaan voordeel te delen. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de personenvennootschappen.

Mantelovereenkomst

Overeenkomst die enkel de hoofdzaken regelt. Door andere overeenkomsten worden de details geregeld.

Mediation

Alternatieve vorm van conflictoplossing door bemiddeling door een onafhankelijke mediator. Niet hetzelfde als arbitrage, waarbij er een bindend oordeel wordt gegeven door de onafhankelijke derde.

Meervoudige kamer

Deel van de rechtbank waar meerdere rechters recht spreken. Meestal bestaat de meervoudige kamer uit drie rechters.

Memorie van antwoord

Processtuk met het verweer van de verweerder in hoger beroep tegen het beroepschrift van eiser (de memorie van grieven).

Memorie van grieven

Processtuk waarmee in hoger beroep wordt gegaan. In de memorie van grieven worden de grieven (bezwaren) tegen een eerder rechtelijk vonnis weergegeven.

Mentorschap

Juridische maatregel die kan worden opgelegd aan iemand die niet in staat is zijn eigen niet-financiële belangen te behartigen. Meer hierover is te vinden in het artikel over mentorschap.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.