Juridisch Woordenboek – P

Kennis Artikelen Woordenboek

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Pandrecht

Zekerheidsrecht op roerende zaken. Wordt een vordering niet betaald, dan kan het pandrecht worden uitgewonnen en kunnen de goederen worden verkocht. Een pandrecht kan worden gevestigd op onder andere goederen en vorderingen. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over pandrecht.

Parate executie

De mogelijkheid om een goed waarop een zekerheidsrecht als pand of hypotheek rust, bij wanbetaling zonder tussenkomst van de rechter te kunnen verkopen.

Pleidooi

Mondelinge toelichting van een advocaat tijdens een rechtszaak.

Politiemutatie

Een melding/aantekening die bij de politie wordt gedaan. Het betreft dus geen proces-verbaal, maar slechts een ‘lichte variant’ daarvan.

Pro deo

‘Voor God’, oftewel: gratis. Volledig pro deo werken mogen advocaten in Nederland niet. Wel is het mogelijk om op basis van een toevoeging (gesubsidieerde rechtshulp) te werken. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de pro deo advocaat.

Procureur

Advocaat die in een bepaald arrondissement bevoegd is op te treden. Sinds 2008 is er geen sprake meer van de scheiding advocaat en procureur. Elke Nederlandse advocaat mag in elk Nederlands arrondissement procederen zonder aparte procureur.

Proeftijd

Periode bij aanvang van een dienstverband waarin de werknemer op proef is. Werknemer en werkgever kunnen om (vrijwel) elke reden zonder meer de arbeidsovereenkomst opzeggen in deze periode. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de proeftijd.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.