Juridisch Woordenboek – T

Kennis Artikelen Woordenboek

Telastelegging

Omschrijving van het strafbaar feit waarvan een verdachte wordt verdacht. De telastelegging staat in de dagvaarding.

Terechtzitting

Zitting van de rechtbank.

Terugwerkende kracht

Het ingaan van een bepaalde rechtstoestand op een in het verleden gelegen tijdstip. Dit komt bijvoorbeeld voor bij vernietiging en nietigheid van overeenkomsten.

Transportakte

Akte van een notaris waarmee een registergoed wordt overgedragen aan een ander. Deze akte wordt ook bij het Kadaster ingeschreven.

Tussenvonnis

Een vonnis dat tussen het begin van de procedure en het uiteindelijke ‘eindvonnis’ in ligt. Vaak wordt één van beide partijen opgedragen iets uit te zoeken of krijgt een partij andersoortige instructies.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
handels- en ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht


N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door onze juristen is samengesteld kunnen wij, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel, juist en/of accuraat is op het moment van raadpleging en dat deze toepasbaar is in een specifieke situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en/of aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.