kosten advocaat

Kosten advocaat

Kennis Artikelen Overige

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Wanneer u een juridisch probleem heeft, wilt u graag weten hoe dat probleem kan worden opgelost. Direct daarna komt meestal de vraag: ‘Wat gaat dat precies kosten?’. Aangezien de grootste kosten de juridische bijstand betreffen, bekijken we in dit artikel de kosten van een advocaat.

Meer specifiek bekijken we hoe de kosten van de advocaat tot stand komen en welk soort afspraken u zoal kunt maken met uw advocaat zodat u uw advocaatkosten in de hand houdt.

Kosten advocaat en andere kosten

Heeft u een juridisch probleem, dan kunt u, afhankelijk van uw situatie een aantal kosten verwachten:

 1. Kosten advocaat;
 2. Griffierechten;
 3. Deurwaarderskosten;
 4. Kosten deskundigen (komt niet veel voor);
 5. Kosten getuigen (komt ook niet veel voor).

De kosten advocaat zijn op nummer één gezet: dit is vrijwel altijd verreweg het hoogste bedrag. Voor sommige zaken kunnen deze kosten zo laag zijn als € 1200,-, maar ze kunnen ook oplopen tot € 5000,- of meer per zaak.

Mogelijkheden voor kostenberekening

De kosten van een advocaat zijn natuurlijk met de advocaat zelf af te spreken. Advocaten zijn flexibel in hun prijsafspraken en de volgende afspraken kunnen dan ook worden gemaakt:

 • ‘Uurtje factuurtje’: de advocaat bekijkt dan achteraf hoeveel uur hij aan de zaak heeft gewerkt en doet dat maal zijn uurtarief. Uurtarieven van advocaten variëren van € 150,- voor onervaren startende advocaten, tot meer dan € 400,- voor gespecialiseerde ervaren advocaten. Het bedrag dat zo op de rekening onder het kopje kosten advocaat komt te staan, kan voor grote verrassingen zorgen.
 • Vaste prijs: nog niet heel erg gebruikelijk in de advocatuur, maar de vaste prijs wint aan terrein. Er wordt simpelweg één vaste prijs afgesproken met u als cliënt, waardoor u altijd weet waar u aan toe bent. Geen onverwachte advocaatkosten dus.
 • ‘No cure, less pay’. Advocaten mogen géén ‘no cure, no pay’-constructies aangaan (uitzonderingen daargelaten), maar mogen wel afspreken dat hun kosten lager zijn wanneer ze de zaak verliezen dan wanneer ze de zaak winnen. Deze vorm voor het berekenen van de kosten van de advocaat komt overigens niet zoveel voor.

Let overigens wel op: vaak rekenen advocaten ook nog eens 6% ‘kantoorkosten’ als opslag. Bij Wet & Recht doen de juristen dat overigens niet: wij betalen onze kantoorkosten zelf.

Kosten advocaat afhankelijk van uurtarief en zaak

De twee belangrijkste variabelen waarvan de kosten van een advocaat afhangen zijn:

 1. Het uurtarief van de advocaat;
 2. Hoeveel uren in de zaak moeten worden gestoken (bij een vaste prijs, een inschatting daarvan).

Het uurtarief is afhankelijk van onder meer het specialisme van de advocaat en de ervaring die hij heeft. Ook kan er een verschil zitten tussen lastige zaken en gemakkelijke zaken qua uurtarief.

Het aantal uren per zaak (of een inschatting daarvan wanneer u een vaste prijs afspreekt), is afhankelijk van het soort zaak. Bij routinematige zaken zal een kleiner aantal uren noodzakelijk zijn. Bij ingewikkelde zaken zijn meer uren nodig en schieten de advocaatkosten vaak de lucht in.

Kosten binnen de perken houden?

Wilt u de kosten van uw advocaat niet torenhoog en ongemerkt laten oplopen? Dan is het verstandig om in elk geval een vaste prijs af te spreken met uw advocaat. Zo weet u dat de kosten nooit uit de hand lopen. Zorg dat u zeker weet dat de prijs inclusief btw is, niet exclusief. Vraag ook altijd of de advocaat kosten bovenop zijn uurtarief rekent (denk aan kantoorkosten), zodat u ook daar niet voor een verrassing komt te staan.

Ten slotte is het belangrijk om de advocaat te vragen welke extra kosten er kunnen zitten aan de zaak. Soms moet bijvoorbeeld een tweede keer naar de rechter worden gegaan (dat kan bijvoorbeeld voorkomen bij ontslag op staande voet, of bij een kort geding). Aangezien de advocaat de zaak reeds kent, is het niet redelijk wanneer hij dan wederom dezelfde ‘kosten advocaat’ op de rekening zet als bij de eerste procedure.

In het kort kan het volgende advies worden gegeven:

 1. Vraag of een vaste prijs tot de mogelijkheden behoort;
 2. Stel duidelijk vast dat de prijs inclusief btw is;
 3. Vraag of er nog extra kantoorkosten worden gerekend;
 4. Vraag of er een kans is dat de advocaat extra werk moet doen. Zo ja: wat kost dat?

Kosten advocaat – Conclusie

Juridische dienstverlening is altijd prijzig, maar waar het echt om gaat is dat uw zaak goed wordt behandeld én u niet voor onaangename juridische en financiële verrassingen komt te staan.

Het hoogste bedrag op de rekening zullen de kosten advocaat zijn: de kosten van uw rechtsbijstandsverlener zelf. Het is dus van belang om daar goede afspraken over te maken, bijvoorbeeld door een vaste prijs af te spreken. Daarnaast is het verstandig om duidelijkheid over alle andere kosten dan de advocaatkosten te krijgen (kantoorkosten, btw, extra werk et cetera). Een juridisch probleem is al vervelend genoeg, zo voorkomt u vervelende verrassingen en conflicten achteraf.

Wat de werkwijze van Wet & Recht is? Wij rekenen vaste prijzen, zijn duidelijk over bijkomende kosten en hechten de hoogste waarde aan het leveren van hoogwaardige juridische diensten. Daar gaat het immers om.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.