Kosten VvE bij huurder in rekening brengen

Kennis Artikelen Vragen

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Vraag

Mijn vrouw en ik zijn bezitten een appartement. Wij willen graag een gedeelte van onze bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren bij de huurder in rekening brengen omdat dit wettelijk is toegestaan.

Nu hebben wij van onze VvE begrepen dat wij alleen een gedeelte van de schoonmaakkosten en elektra-verbruik inzake de servicekosten mogen doorberekenen. Zij konden echter niet aangeven welk percentage wij mogen hanteren.

Aangezien ik onze huurder geen onrecht aan wil doen maar wel van onze rechten gebruik wil maken, is mijn vraag of u hierover iets meer weet.

Ik hoor graag van u,

Met vriendelijke groet,

Jacques Peters

Antwoord Wet & Recht

Geachte heer Peters,

Voor wat betreft uw vraag over welke kosten mogen worden doorberekend als servicekosten geldt het volgende:

De wet geeft het volgende aan in artikel 7:259 van het Burgerlijk Wetboek: “De betalingsverplichting van de huurder met betrekking tot servicekosten beloopt het bedrag dat door de huurder en verhuurder is overeengekomen of, bij gebreke van overeenstemming, het bedrag dat in overeenstemming is met de voor de berekening daarvan geldende wettelijke voorschriften of met hetgeen als een redelijke vergoeding voor de geleverde zaken en diensten kan worden beschouwd.”

Kortom: Als u iets met de huurder heeft afgesproken dan geldt dat, anders mag u een ‘redelijke vergoeding’ berekenen.

Daarbij is belangrijk dat zaken die voor uw rekening als verhuurder dienen te komen (voornamelijk betreft dat het onderhoud van het gebouw, inclusief zaken als liften en deurbelsystemen) niet doorberekend mogen worden in de servicekosten. Zaken voor rekening van de huurder zijn bijvoorbeeld elektraverbruik gezamenlijke ruimten, stookkosten, tuinonderhoud etc. Deze kosten mogen wel doorberekend worden.

Voor het percentage van de kosten die doorberekend kunnen worden zult u dus toch terug naar de VVE moeten. Zij moeten uitleg kunnen geven over wat hun kosten zijn (en welke reserveringen ze maken voor onderhoud) en aan de hand daarvan kunt u uitrekenen welk gedeelte van de kosten te maken heeft met onderhoud en welk gedeelte van de kosten doorberekend kan worden. Denk er daarbij aan dat u uw huurder inzage moet geven in de precieze kosten (binnen 6 maanden na het aflopen van het kalenderjaar waarop de kosten betrekking hebben) en eventueel specificaties moet overleggen als hij daarnaar vraagt. In dit laatste geval zult u sowieso de kostenspecificatie van de VVE moeten hebben.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Als u nog verdere vragen heeft, dan hoor ik dat graag.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.