Mogelijkheid tot afzien van schriftelijke overeenkomst?

Kennis Artikelen Vragen

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Vraag

Beste,

Kan ik als particulier verkoper van mijn auto nog afzien van de verkoop ook al is er een overeenkomst van verkoop getekend?

Antwoord Wet & Recht

Geachte heer/mevrouw,

In principe is dit niet mogelijk, tenzij u er samen met de wederpartij voor kiest om een nieuw contract op te stellen en het oude terzijde te stellen.

Eventueel is het ook mogelijk om een contract te vernietigen omdat er bij de totstandkoming van de overeenkomst sprake is van misbruik van omstandigheden, van bedrog, van bedreiging of van dwaling (een van beide partijen of beide partijen gingen uit van een onjuiste voorstelling van zaken). Lees daarover verder in het artikel over de overeenkomst die vernietigbaar is.

Tevens kan het mogelijk zijn dat een overeenkomst nietig is: zie het artikel over de nietige overeenkomst.

In de gemiddelde situatie is er echter geen sprake van een van deze gevallen en zult u de overeenkomst gewoon moeten nakomen.

Ik hoop dat ik u hiermee enigszins heb kunnen helpen.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.