oneerlijk ontslag

Oneerlijk ontslag

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Het komt regelmatig voor dat werknemers het gevoel hebben dat ze oneerlijk ontslag (dreigen te) krijgen. Soms is er niets aan de hand, maar het komt ook voor dat het voorgevoel terecht is. Vaak is er juridisch nog iets te doen tegen oneerlijk ontslag, als u maar op tijd de juiste stappen neemt.

In dit artikel bekijken we een aantal van de manieren waarop een werkgever oneerlijk ontslag kan geven. Ook bekijken we wat de beste manier is om daarmee om te gaan. Ten slotte bekijken we hoe u alsnog uw recht kunt krijgen.

Oneerlijk ontslag

Er is sprake van oneerlijk ontslag, wanneer uw werkgever u probeert te ontslaan op een manier die tegen de regels van het arbeidsrecht in gaat. Een aantal veelvoorkomende situaties waarin er sprake van oneerlijk ontslag kan zijn zijn de volgende:

 • U krijgt een slechte beoordeling of een verbeterplan omdat u disfunctioneert, maar u functioneert eigenlijk prima;
 • U bent in een aparte functiecategorie geplaatst voordat er een reorganisatie plaatsvond en daardoor komt u op een oneerlijke manier in aanmerking voor ontslag;
 • Er worden u dingen verweten die feitelijk onjuist zijn (denk aan diefstal op het werk, terwijl dat nooit heeft plaatsgevonden);
 • U krijgt ontslag omdat u ziek bent;
 • U krijgt oneerlijk ontslag omdat u in een arbeidsconflict met uw werkgever verzeild bent geraakt;
 • Uw werkgever probeert u weg te pesten, bijvoorbeeld door u vervelend werk te laten doen of door u over te plaatsen;
 • U wordt onder druk gezet om zelf ontslag te nemen en/of om een beëindigingsovereenkomst te tekenen.

Natuurlijk zijn er nog veel meer situaties waarin er sprake kan zijn van oneerlijk ontslag. Over het algemeen kan worden gezegd, dat als uw gevoel is dat het ontslag oneerlijk is, dat meestal ook echt zo is. Een jurist kan dat gevoel daarna bevestigen en kan u adviseren over de stappen die u het best kunt nemen.

Oneerlijk ontslag voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen, zo ook bij oneerlijk ontslag. Het is van belang dat u uw huiswerk goed doet, zodat uw werkgever u niet op een oneerlijke manier kan ontslaan. Dat wil zeggen dat u al gelijk actie onderneemt wanneer u vermoedt dat er iets niet in de haak is. Specifiek voor een aantal van de bovenstaande situaties betekent dat:

 • Krijgt u een slechte beoordeling, dan protesteert u daar het best schriftelijk (aangetekend) tegen. Dat doet u ook indien uw verbeterplan onterecht niet als voltooid wordt aangemerkt.
 • Wordt u in een aparte functiecategorie geplaatst, dan is het belangrijk dat u de oude en de nieuwe functiebeschrijvingen krijgt en dat u die vergelijkt met het werk dat u écht uitvoert. Klopt er iets niet, dan is het slim om dat schriftelijk (aangetekend) kenbaar te maken aan uw werkgever.
 • Wordt u gepest, dan is het van belang om uw werkgever daar schriftelijk (aangetekend) van op de hoogte te stellen.
 • Ontstaat er een arbeidsconflict, dan moet dat worden uitgepraat. Als werknemer kunt u daar het voortouw in nemen, maar als dat niet kan, mag u ook uw zienswijze over het conflict per aangetekende brief aan uw werkgever toezenden.

Voor elke situatie geldt: probeer oneerlijk ontslag zoveel mogelijk te voorkomen, maar verzamel wel bewijs voor als het toch zover komt. Mocht u niet weten wat de beste keuze is in een specifiek geval, dan kan een goede jurist u daarin met praktische tips ondersteunen, zodat u beslagen ten ijs komt.

Wat kunt u doen tegen oneerlijk ontslag als het traject al is ingezet?

Wat u nog kunt doen tegen oneerlijk ontslag, ligt aan de manier waarop het ontslag plaatsvindt.

Is er sprake van ontslag in de proeftijd of is er sprake van het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst, dan is er meestal geen mogelijkheid om stappen te ondernemen tegen de werkgever bij oneerlijk ontslag. Dat kan anders zijn wanneer er bijvoorbeeld sprake is van discriminatie, een ongeldige proeftijd of wanneer de ketenregeling wordt overtreden.

Bij een opzegging van de arbeidsovereenkomst via het UWV, heeft u de mogelijkheid om bij het UWV uw zienswijze in te dienen voordat er wordt besloten over het afgeven van de ontslagvergunning. Het is verstandig om een jurist te raadplegen over de beste strategie. Beslist het UWV toch dat er een ontslagvergunning wordt afgegeven, dan moet naar de omstandigheden van het geval worden gekeken of er nog opties zijn.

Wordt het oneerlijk ontslag via de kantonrechter gegeven (ontbinding), dan kunt u bij de rechter tevens uw zienswijze indienen. Ook daarbij is het verstandig om een jurist in te schakelen, ondanks dat u na 1 juli 2015 de mogelijkheid heeft om in hoger beroep te gaan na een ongunstige beslissing.

Probeert uw werkgever om u te dwingen zelf ontslag te nemen of een beëindigingsovereenkomst te laten tekenen, dan kunt u simpelweg weigeren. Heeft u toch een overeenkomst getekend waardoor u ontslag heeft gekregen, dan zijn er vaak nog mogelijkheden om daarop terug te komen. Vanaf 1 juli 2015 heeft u in elk geval twee weken bedenktijd na het tekenen van een beëindigingsovereenkomst.

Krijgt u ontslag op staande voet, dan moet er snel gehandeld worden. Het is dan van belang om het oneerlijk ontslag direct te vernietigen per brief (inclusief reden) en te stellen dat u zich bereid houdt weer op eerste afroep aan het werk te gaan. Het is altijd een goed idee om bij ontslag op staande voet juridisch advies in te winnen, omdat het gaat om zowel uw baan als uw ww-uitkering (als u verwijtbaar werkloos wordt krijgt u namelijk geen ww).

Is er sprake van een andere situatie waarin u oneerlijk ontslag heeft gekregen, dan is het raadzaam om een jurist om advies te vragen.

Oneerlijk ontslag – Conclusie

Oneerlijk ontslag komt regelmatig voor, reden waarom u al actie moet ondernemen wanneer u het gevoel heeft dat men u oneerlijk wil ontslaan. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Mocht het daadwerkelijk tot een ontslag komen, dan is het afhankelijk van de precieze gang van zaken, wat de beste keuze is. Vaak is er echter nog wel iets aan een oneerlijk ontslag te doen. Het is aan te bevelen om voor specifiek juridisch advies een jurist in te schakelen, zeker omdat het om grote belangen gaat: uw baan en eventueel uw ww-uitkering.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.