Ontslag in proeftijd door roddels andere medewerker

Kennis Artikelen Vragen

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Vraag

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij mijn vorige werkgever gehad. Daar is echter een flink conflict ontstaan, waardoor mijn werkgever van mij af wilde. Ontslag op staande voet was niet aan de orde, maar mijn werkgever wilde wel van mij af. Ik heb toen wel een afkoopsom gekregen. Hoe dan ook: bij mijn nieuwe werkgever ben ik aan de slag gegaan. Alles ging prima, totdat ik plotseling ontslag kreeg in de proeftijd.

Wat blijkt: mijn nieuwe werkgever heeft gehoord van een oud-werknemer van mijn oude werkgever (die nu dus ook daar werkt), dat ik op staande voet ben ontslagen vanwege grof wangedrag. Daar is helemaal niets van waar. Op basis daarvan heb ik ontslag in de proeftijd gekregen. Ik mocht niet eens uitleggen of bewijzen dat dit niet waar was! Wat kan ik daar nu nog aan doen?

Trouwens, ik weet niet of dat nog iets uitmaakt, maar in de vaststellingsovereenkomst die ik bij mijn oud-werkgever moest tekenen, stond dat zij mij positief zouden aanbevelen indien iemand voor referenties zou bellen.

Met vriendelijke groet,

Antwoord Wet & Recht

Geachte mevrouw …,

Dank voor uw bericht. Op basis van de door u gestelde feiten en omstandigheden, beantwoord ik uw vraag als volgt.

Ontslag nieuwe werkgever
In principe kan uw werkgever u in de proeftijd wegens elke mogelijke reden ontslaan, dus tegenover de nieuwe werkgever heeft u geen/weinig rechten. Uitzondering daarop zou kunnen zijn dat er sprake is van misbruik van de proeftijd (of een ongeldige proeftijd of iets dergelijks), maar gezien uw verhaal, zie ik geen aanleiding om te denken dat dat zou kunnen in uw geval.

Dat het niet netjes is van uw werkgever om u zomaar ontslag in de proeftijd te geven, zonder overleg met u, is zeker. Echter, juridisch gezien, kunt u daar niets aan doen.

Aansprakelijkheid oude werkgever
De vraag is dan natuurlijk direct, of de oude werkgever wél aansprakelijk is. Het antwoord is niet eenduidig, maar kan twee kanten op.

De oude werkgever zou aansprakelijk kunnen zijn (wanprestatie) indien u kunt bewijzen dat zij geen positieve referenties aan de nieuwe werkgever hebben verstrekt toen daarnaar gevraagd werd. Dat is natuurlijk erg lastig te bewijzen, tenzij u dat zwart-op-wit heeft.

Het aansprakelijk stellen van de nieuwe werkgever op grond van het feit dat de werknemer die u zwart heeft gemaakt er werkte, acht ik zinloos.

Aansprakelijkheid andere werknemer
De aansprakelijkheid van de werknemer is afhankelijk van wat hij verklaard heeft. Indien hij heeft verteld dat er geruchten gingen over u die inhielden dat u ontslag op staande voet had gekregen, maar dat hij niet weet of ze waar zijn, dan is het erg lastig om hem aansprakelijk te houden, zeker indien die geruchten echt de ronde gingen (en dat is dan weer onbewijsbaar).

Indien vastgesteld kan worden dat de werknemer bewust kwaad over u sprak terwijl hij wist dat het niet waar was, kunt u hem wél aansprakelijk stellen (en eventueel kunt u zelfs aangifte doen). Vereist is dan natuurlijk wel weer, dat u het kunt bewijzen.

Verzamelen bewijs
Kortom: zonder bewijs is een aansprakelijkstelling erg lastig. Heeft u bewijs zwart-op wit (bijvoorbeeld in de opzeggingsbrief), dan heeft u een goede kans op succes.

Heeft u geen bewijs zwart op wit, dan kunt u wel nog bekijken of u bewijs kunt verzamelen, bijvoorbeeld door getuigenverklaringen of e-mails met de bedrijven. In principe is al het bewijs toelaatbaar, dus daar mag u creatief in zijn.

Helaas heb ik geen beter nieuws dan het bovenstaande. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 

Wet & Recht

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.