ontslag nemen

Ontslag nemen

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Veel werknemers bezoeken deze website omdat ze ontslag krijgen of omdat ze een ander conflict met hun werknemer hebben. Echter, dat is niet de enige reden om juridische informatie of advies te zoeken. Ook advies over ontslag nemen kan van belang zijn. Veel werknemers vinden immers een andere baan of willen niet meer bij hun huidige werkgever blijven om een andere reden.

Dit artikel gaat over hoe ontslag nemen in zijn werk gaat, waar u aan moet denken als u ontslag neemt, of ontslag nemen altijd de beste keuze is en waar u aan moet denken nadat u ontslag genomen heeft.

Ontslag nemen

In eerste instantie is bij ontslagname van belang welk soort arbeidsovereenkomst u heeft. Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, dan loopt die automatisch af. Nadat deze is afgelopen, hoeft u niet meer te werken voor uw werkgever. Aan de andere kant: zolang de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog loopt, kunt u niet tussentijds ontslag nemen, tenzij dit expliciet is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. In de rest van dit artikel zal worden uitgegaan van ontslag nemen met een vast contract/arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wanneer u ontslag wilt nemen, is het tevens belangrijk om te bekijken wat de reden voor het nemen van ontslag is. Is die bijvoorbeeld gelegen in het feit dat u een andere baan heeft gevonden, of is die gelegen in een (onderliggend) conflict met uw huidige werkgever. In beide gevallen is een andere werkwijze van belang. In het eerste geval, kunt u ontslag nemen door een opzegbrief te verzenden aan uw werkgever. In het tweede geval, kunt u wellicht beter een procedure voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter volgen.

Ontslag nemen zonder dat er een conflict bestond

Wanneer er geen conflict bestaat tussen werknemer en werkgever, kan de werknemer het best ontslag nemen door een brief bij de werkgever in te dienen waarin staat dat hij ontslag neemt. Uiteraard moet de werknemer zich wel houden aan de geldende opzegtermijn. Die opzegtermijn blijkt uit de wet, de arbeidsovereenkomst en/of eventueel uit de cao. U mag ook mondeling ontslag nemen, maar ontslag nemen per brief heeft de voorkeur, omdat u dan kunt aantonen dat u de opzegtermijn in acht heeft genomen. Dateer de brief dus ook altijd!

Het kan verstandig zijn om reeds in de opzegbrief een getuigschrift te vragen. Een werkgever is verplicht om u dat getuigschrift ook te verstrekken wanneer u ontslag neemt.

Ontslag nemen vanwege een arbeidsconflict

Wanneer u van plan bent om ontslag te nemen vanwege een arbeidsconflict, kunt u dat ook doen via een brief waarin u de arbeidsovereenkomst opzegt. Ook kunt u bijvoorbeeld ontslag op staande voet nemen, indien het conflict dermate ernstig is dat u een dringende reden daarvoor heeft. Dat is echter niet altijd de beste keuze. Vaak is een arbeidsovereenkomst namelijk niet uw schuld als werknemer, maar is het de schuld van de werkgever.

In een dergelijk geval is het zeer verstandig om contact op te nemen met een jurist. Een procedure voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter is namelijk ook een mogelijkheid. In het geval uw werkgever flinke steken heeft laten vallen, zou dat tot een (flinke) ontslagvergoeding kunnen leiden.

Zoals gezegd, ‘zou dat kunnen leiden’. Een eventuele ontslagvergoeding is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het is daarom raadzaam om juridische hulp hierbij in te schakelen.

Concurrentiebeding en relatiebeding bij ontslag nemen

Na het nemen van ontslag, zijn er nog een aantal andere zaken waar u aan moet denken als (voormalig) werkgever. Zo zult u zich aan eventuele contractuele bedingen moeten houden die zijn afgesproken met uw voormalig werkgever.

De meest voorkomende bedingen zijn het concurrentiebeding, het relatiebeding en het geheimhoudingsbeding. Vooral de eerste twee leveren nogal eens problemen op, wanneer de werknemer gaat werken bij een werkgever die (volgens zijn voormalig werkgever) onder het concurrentiebeding valt. In dat geval zijn er mogelijkheden om het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk buiten toepassing te laten verklaren, of de oud-werkgever een vergoeding te laten betalen.

Komt u in de problemen met het concurrentiebeding of wilt u juist die problemen voorkomen bij het ontslag nemen? Neem dan contact op met een jurist.

WW-rechten bij ontslag nemen

Wanneer u ontslag neemt, moet u ook aan uw ww-rechten denken. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want wanneer u ontslag neemt, houdt dat tevens in, dat u verwijtbaar werkloos bent én dat u dus geen ww krijgt. Dat kost u dus erg veel geld.

Wilt u toch ontslag nemen én uw ww veiligstellen, dan kan het verstandig zijn om in overleg met uw werkgever ontslag te nemen. U stelt daarna geen gewone ontslagbrief op, maar een beëindigingsovereenkomst, waar u in opneemt, dat het initiatief van het ontslag van de werkgever uit ging. Uw ww-rechten zijn op die manier veiliggesteld.

Ontslag nemen – Conclusie

Ontslag nemen is niet lastig. Wanneer u de opzegtermijn in acht neemt en netjes uw ontslag aan uw werkgever doorgeeft, is er reeds aan de wettelijke vereisten voldaan. Het is echter verstandig om niet enkel aan de wettelijke vereisten te voldoen bij het nemen van ontslag, maar ook verder dan dat te denken. Wat zijn de verdere mogelijkheden? Kan ik een ontslagvergoeding krijgen? Wat gaat er na mijn ontslag gebeuren?

Wanneer u deze, of andere vragen heeft over ontslag nemen of ontslag krijgen, is het verstandig om contact op te nemen met een jurist. Wacht daar niet tot het laatste moment mee, maar doe dat op tijd. Zo heeft de jurist ook voldoende tijd om uw zaak grondig te onderzoeken en voor te bereiden.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.