Ontslagrecht vóór 1 juli 2015 (‘het oude ontslagrecht’)

Het recht is steeds in beweging. Onze kennisdatabank wordt daarom voortdurend up-to-date gehouden. Per 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht ingegaan, de volgende artikelen zijn daardoor niet meer geheel up-to-date.

Waar mogelijk wordt in het artikel aangegeven welk nieuw artikel daarvoor in de plaats kan worden gelezen.

Artikelen toegespitst op ‘het oude ontslagrecht’

Ontslagrecht – Een algemene uiteenzetting van het Nederlandse ontslagrecht.

Ontslag krijgen – Wat zijn de gevolgen van ontslag krijgen en wat zijn uw mogelijkheden?

Opzegging van de arbeidsovereenkomst – Over hoe opzegging van de arbeidsovereenkomst bij het UWV werkt.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst – Over de ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de rechter.

Ontslag en het UWV – De rol van het UWV in de ontslagprocedures.

Het nieuwe ontslagrecht – De totstandkoming van het nieuwe ontslagrecht

Ontslagvergoeding – Wanneer heeft u recht op een ontslagvergoeding?

De kantonrechtersformule – De juridische manier van het berekenen van de ontslagvergoeding.

Gouden handdruk – Wanneer krijgt u een gouden handdruk?