preferente aandelen

Preferente aandelen en prioriteitsaandelen

Kennis Artikelen Ondernemingsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Wanneer we spreken over bv’s en nv’s, hebben we het over ondernemingen waarbij het eigen vermogen in eerste instantie is verkregen doordat er aandelen zijn uitgegeven. Er zijn verschillende soorten aandelen, waarbij preferente aandelen en prioriteitsaandelen twee van de bekendste vormen zijn.

Dit artikel behandelt preferente aandelen en prioriteitsaandelen, de bijzonderheden en waarom een onderneming ze zou willen uitgeven.

Aandelen

De basis van een kapitaalvennootschap is dat de aandeelhoudersvergadering een bepaalde macht heeft over de vennootschap en dus over het bestuur van de vennootschap.

In de aandeelhoudersvergadering heeft elke aandeelhouder in principe stemrecht naar zijn inbreng in de onderneming. Iemand met een inbreng van 100.000 euro heeft normaal gesproken dus tien keer zoveel stemrechten als iemand die 10.000 euro in heeft gebracht. Daarnaast is elke aandeelhouder gerechtigd tot het ontvangen van dividenden, wederom in relatie tot de inbreng in de onderneming.

Dit geldt voor ‘normale aandelen’, maar er zijn niet enkel ‘normale aandelen’ in omloop bij ondernemingen. Vaak zijn er ook nog andere soorten aandelen in omloop, waaronder preferente aandelen en prioriteitsaandelen.

Preferente aandelen

Preferente aandelen zijn aandelen die kunnen worden uitgegeven met twee doelen: het financieren van de onderneming of het beschermen van de onderneming.

‘Financieringsprefs’, de preferente aandelen die worden uitgegeven voor de financiering van de onderneming, kenmerken zich doordat ze een vast rendement opleveren dat niet gelinkt is aan het bedrijfsresultaat (maar wel gelinkt kan zijn aan bijvoorbeeld de marktrente). Het rendement op deze aandelen wordt uitgekeerd vóór het rendement op de normale aandelen.

‘Cumprefs’, cumulatief preferente aandelen, zijn een bijzondere vorm van de financieringsprefs. Wanneer bij gewone financieringsprefs een aantal jaren achter elkaar niet genoeg winst is gemaakt om een rendement uit te kunnen keren, heeft de houder van de preferente aandelen pech. Bij cumulatief preferente aandelen wordt deze achterstallige winst in toekomstige wél winstgevende jaren alsnog met voorrang uitgekeerd.

‘Beschermingsprefs’ zijn de tweede vorm van preferente aandelen. Deze preferente aandelen worden uitgegeven met als doel het beschermen van de vennootschap tegen een vijandige overname. Ze kunnen worden uitgegeven aan een vriendschappelijke partij zonder dat ze hoeven te worden aangeboden aan de huidige aandeelhouders. Zo verwatert het belang van de vijandige overnemer in de onderneming. Voor meer informatie kan verder worden gelezen in het artikel De vijandige overname – beschermingsconstructies.

Prioriteitsaandelen

Prioriteitsaandelen worden ook wel eens ‘gouden aandelen’ (of, indien het er één is: ‘het Gouden Aandeel’, ’the Golden Share’) genoemd. Dat komt doordat een prioriteitsaandeel eigenlijk een gewoon aandeel is, maar er is wel veel zeggenschap aan toebedeeld. Die zeggenschap kan op veel fronten zijn. Denk daarbij aan het doen van een bindende voordracht voor een bestuurder of commissaris en het hebben van een vetorecht bij bepaalde beslissingen. De beslissingen die kunnen worden tegengehouden zijn divers, denk aan de beslissingen voor het ontbinden van de vennootschap, het verkopen van grote gedeeltes van het bedrijf of het wijzigen van de statuten.

De extra zeggenschap werkt uiteraard ook als beschermingsconstructie tegen een vijandige overname. De overnemer zal immers zonder de prioriteitsaandelen alsnog niet kunnen beslissen over de zaken waar deze aandelen een extra recht hebben. Het zal daarom voor hem minder interessant zijn om de andere aandelen over te nemen en de overnemer zal zich wel twee keer bedenken voordat hij een bod uitbrengt op de aandelen. Voor meer informatie kan verder worden gelezen in het artikel De vijandige overname – beschermingsconstructies.

Preferente aandelen en prioriteitsaandelen – Conclusie

Normaal gesproken zijn alle aandeelhouders gelijkwaardig: ze hebben dezelfde stemrechten en dezelfde dividendrechten, uiteraard naar rato van hun bijdrage. Toch hebben sommige aandeelhouders een gunstigere positie: aandeelhouders met preferente aandelen en aandeelhouders met prioriteitsaandelen.

Preferente aandelen zorgen voor een vaste uitkering op de aandelen, die voorrang heeft op de uitkering op de normale aandelen. Prioriteitsaandelen zijn aandelen met bijzondere rechten eraan gekoppeld, zoals het recht om bij bepaalde beslissingen een veto uit te oefenen.

Bij problemen rondom preferente aandelen en prioriteitsaandelen, is het verstandig om een ter zake deskundige jurist in te schakelen. Hij kan u van passend advies voorzien en ervoor zorgen dat uw zaak voor u de meest gunstige uitkomst heeft.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.