reageren op dagvaarding

Reageren op een dagvaarding

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Wanneer u een dagvaarding heeft ontvangen, wilt u daar waarschijnlijk op reageren. Meestal zult u het namelijk niet eens zijn met wat is gevorderd in de dagvaarding en kloppen feiten of redeneringen niet.

In dit artikel bekijken we hoe u kunt reageren op een dagvaarding, of u dat zelf mag, wanneer het verstandig is om niet zelf te reageren op een dagvaarding en wat er gebeurt als u niet reageert.

We gaan in dit artikel uit van reageren op de dagvaarding in een civiele procedure. Bent u gedagvaard door het OM in een strafzaak, dan gelden andere regels.

Reageren op dagvaarding van groot belang

Het is van het grootste belang om binnen de termijn te reageren op de dagvaarding zodra u hem heeft gekregen. De termijn voor een eerste reactie is (uitzonderingen daargelaten, zoals verkorting van de dagvaardingstermijn) minimaal één week.

Zou u niet vóór de in de dagvaarding gestelde datum reageren, dan dreigt een verstekvonnis. In dat geval kunt u in eerste instantie het verstek nog zuiveren en na het vonnis nog in verzet. Het is echter kostentechnisch niet handig om dat te laten gebeuren. Daarnaast kan een verstekvonnis reeds ten uitvoer worden gelegd door de wederpartij en wordt ook een verstekvonnis uiteindelijk definitief (geen verzet of hoger beroep meer mogelijk).

Reageren op een dagvaarding is dus van groot belang. Direct een inhoudelijk reactie geven is overigens niet noodzakelijk: er kan ook eerst uitstel worden aangevraagd.

Hoe gaat reageren op een dagvaarding in zijn werk?

Hoewel het mogelijk is om op de zittingsdatum naar de rechtbank te gaan en mondeling uw reactie te geven (de griffier schrijft het dan op), is het gebruikelijk om schriftelijk op de dagvaarding te reageren. Het heeft ook als voordeel dat uw verhaal veel beter en logischer uit de verf komt en dat u niet afhankelijk bent van de schrijfkunsten van een griffier.

Het reageren op een dagvaarding gebeurt met een conclusie van antwoord. Dat is een document waarin de punten van de wederpartij worden opgenomen, met daarbij het verweer tegen die punten. Eventueel kan ook een ’tegeneis’ worden ingesteld: een zogenaamde eis in reconventie.

Inhoudelijk zal de reactie moeten ingaat op alle punten waarmee u het niet eens bent. Die punten worden weerlegd door te beargumenteren waarom ze onjuist zijn én door bewijzen aan te voeren. Algemene verweren (‘alle eisen zijn onzin’) zijn niet voldoende: u moet argumenten en bewijzen gebruiken.

Hoe zit het met reageren op een dagvaarding in kort geding?

Het kort geding is een uitzonderingssituatie voor wat betreft de manier van reageren op een dagvaarding. In kort geding moet er namelijk snel een beslissing van de rechter komen, dus langdurig processtukken over en weer sturen is niet gewenst.

Een reactie op de dagvaarding geven in kort geding gebeurt altijd mondeling. Op de dag die in de dagvaarding wordt weergegeven moet u naar de rechter komen. Het is verstandig om een jurist het woord te laten voeren op die zitting.

Ondanks dat de reactie mondeling gebeurt, zal meestal wel een pleitnota met wat gezegd zal worden overlegd worden door de gedaagde partij. Zo hoeft de griffier niet alles op te schrijven én weet u als gedaagde zeker dat de griffier geen punten vergeet of mist. Het maken van een pleitnota is echter niet verplicht.

Mag u zelf reageren op een dagvaarding?

Bij zaken die dienen bij de kantonrechter en wanneer u gedaagde in kort geding bent, mag u zelf reageren op de dagvaarding. Bij alle andere procedures (rechtbankprocedures, hoger beroepen et cetera), mag u niet zelf optreden en heeft u een advocaat nodig.

Overigens is het niet verstandig om zelf te reageren op de dagvaarding wanneer u geen jurist bent. De kans op fouten is dan namelijk erg groot, waardoor de kans op verlies ook aanzienlijk is.

Het is verstandig om altijd een jurist te raadplegen en bij voorkeur ook de procedure te laten voeren. Dat levert u een aanzienlijk hogere winstkans op.

Wat gebeurt er nadat u uw reactie heeft gegeven?

Nadat u heeft gereageerd op de dagvaarding, heeft de rechter twee mogelijkheden:

  • Hij besluit dat er nog een schriftelijke ronde komt. De eisende partij mag met een conclusie van repliek reageren op uw verweer, waarop u weer met een conclusie van dupliek mag reageren.
  • Hij besluit dat er een comparitie komt, waardoor beide partijen mondeling hun standpunt mogen toelichten en verdere verduidelijking kunnen geven. Ook kan worden geprobeerd om tot een schikking te komen.

In kort geding is voor het bovenstaande geen plaats. Daar heeft u immers al mondeling kunnen reageren op de dagvaarding, dus daar zal op korte termijn een vonnis volgen.

Reageren op een dagvaarding – Conclusie

Het reageren op een dagvaarding gebeurt in een conclusie van antwoord of, in kort geding, mondeling (eventueel met pleitnota). Een goede reactie is van groot belang, want niet reageren of niet goed reageren zal in de meeste gevallen leiden tot toewijzing van de eis uit de dagvaarding.

Wilt u goed reageren op een dagvaarding, dan is het verstandig om dat niet zelf te doen, maar om daar een jurist voor in te schakelen. Dat zorgt voor de beste kansen in de procedure. Wacht echter niet te lang met het inschakelen van juridische hulp: hoe meer voorbereidingstijd er is, hoe sterker uw zaak kan worden neergezet.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.