Rechter maakt fout, herroeping mogelijk?

Kennis Artikelen Vragen

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Vraag

Geachte dames, heren,

Een kantonrechter heeft uitspraak gedaan met meerdere flaters in zijn oordeel. Ik was er helemaal kapot van en ben niet in beroep gegaan (het was bovendien veel te duur). Ook zonder de verwachting, hier nog financieel ‘beter’ van te worden – mijn verlies ligt boven € 1.000 – zou ik dit missertje wel graag in discussie willen brengen.

Bij wie moet ik zijn?

Graag uw advies, waarvoor bij voorbaat mijn dank.

Antwoord Wet & Recht

Geachte heer …,

Helaas moet ik u teleurstellen wat betreft uw vraag: er is geen manier meer om dit op een officiële manier onder de aandacht te brengen. Op rechtbanken gelden weliswaar klachtenregelingen, maar die zijn voor de gang van zaken op de rechtbank (bijvoorbeeld omdat u te lang heeft moeten wachten). Voor klachten die inhoudelijk over het vonnis gaan is hoger beroep mogelijk.

Wanneer u geen hoger beroep instelt, kan er enkel nog iets tegen het vonnis worden gedaan als er sprake is van bedrog tijdens de rechtszaak, valse stukken waarop de uitspraak is gebaseerd of het moedwillig achterhouden van belangrijke stukken door de tegenpartij. Van deze mogelijkheid kan echter slechts zeer zelden gebruik worden gemaakt. Meer hierover kunt u lezen in het artikel over herroeping.

In uw geval heeft u waarschijnlijk terecht gekozen om niet door te procederen. Procederen is duur en heeft vaak geen zin wanneer het om een klein bedrag gaat. Via de officiële kanalen is er echter niets meer te doen tegen het ‘missertje’. Hoewel ik de zaak niet inhoudelijk ken, is het waarschijnlijk beter om u erbij neer te leggen. Enkele honderden of enkele duizenden euro’s zijn het niet waard om uw leven te laten beheersen.

Reactie

Geachte heer,

Uw vriendelijke en welwillende e-mail heeft mij goed gedaan; hartelijk dank. Ik heb de genoemde website gezien en ben nu inderdaad van mening, dat de uitspraak van de rechter op valse stukken is gebaseerd, die zijn geproduceerd uitsluitend door deze rechter zelf. (!)

[Citaat uit vonnis, waaruit blijkt dat de rechter de tegenpartij in haar gelijk stelt, om privacy-redenen weggelaten]

Mijn beroep op de president van de rechtbank om in te grijpen, werd niet gehonoreerd. En e-mail ná verloop van de 3-maanden-hoger-beroep periode werd als ‘niet ontvankelijk’ afgewezen.

Ik ben zeer benieuwd uw mening over deze droeve gang van zaken te horen en ik dank u bij voorbaat voor uw aandacht.

Antwoord Wet & Recht

Geachte heer …,

Zoals ik het lees heeft de rechter een in uw ogen verkeerd vonnis gewezen. Dat komt ongeveer de helft van de keren voor (immers: wanneer de een in zijn gelijk wordt gesteld, is de ander vaak ontevreden). Dat standpunt hoeft niet per se verkeerd te zijn, ook rechters maken fouten.

Toch is dat geen reden om aan te nemen dat er sprake is van een grond waarbij herroeping een mogelijkheid is. In dit geval zie ik niet op welke manier de rechter de stukken waarop het vonnis is gebaseerd zelf heeft geproduceerd. Immers, het vonnis op zichzelf of stukken van de redenering daaruit zijn geen stukken waarop het vonnis is gebaseerd en kunnen dus niet dienen als grond voor herroeping.

Ik blijf hierbij bij mijn eerdere mening: hoewel u wellicht gelijk hebt met betrekking tot het al dan niet juist zijn van het vonnis, is daar nu niets meer tegen te doen omdat er geen grond voor herroeping is. Helaas is daar geen beter bericht van te maken.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.