schorsing

Schorsing of non-actief-stelling

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

In ondernemingen komen geregeld conflicten voor, waaronder conflicten tussen werkgever en werknemers. Wanneer de werknemer het volgens de werkgever te bont maakt, kan hij bijvoorbeeld te maken krijgen met een schorsing of een non-actief-stelling.

Dit artikel gaat over de schorsing en het op non-actief stellen van een medewerker. Wanneer kan een werkgever dit doen? Moet de werkgever nog steeds het loon doorbetalen? Hoe zit het met eventueel hierop volgend ontslag?

Schorsing / Non actief

In feite zijn zowel de schorsing van de werknemer als het op non-actief stellen van de werknemer dezelfde maatregel, hoewel het op non-actief stellen vriendelijker klinkt. Het komt erop neer dat de werknemer geen arbeid meer hoeft te verrichten en (meestal) tevens niet aanwezig hoeft te zijn op het werk.

De reden voor de schorsing of het op non-actief stellen van de werknemer is meestal te vinden in een arbeidsconflict. Vaak is de werkgever van mening dat de werknemer zich dusdanig onacceptabel heeft gedragen dat hij (tijdelijk) niet meer welkom is op de werkvloer.

Geregeld is er na de schorsing of non-actief-stelling nog een mogelijkheid voor de werknemer om terug te keren bij de werkgever. Zijn de vergrijpen namelijk zo ernstig dat hij/zij niet meer terug zou mogen keren, dan heeft de werkgever vaak ook het middel van ontslag op staande voet ter beschikking staan. Schorsing of het op non-actief stellen van een medewerker wordt vaak gedaan wanneer de situatie minder vergaand is. Overigens komt het ook voor dat de werknemer wordt geschorst en snel daarna alsnog ontslag op staande voet krijgt.

Wat te doen na schorsing of non-actief-stelling

Zowel voor de werknemer als voor de werkgever is het verstandig om juridisch advies in te winnen.

Voor de werknemer is dit verstandig met betrekking tot zijn rechten (onder meer op loon) en om te zien wat hij verder zal moeten doen. Het is voor de werknemer verstandig om altijd aan de werkgever schriftelijk te kennen te geven dat de bereidheid om arbeid te verrichten er is. Als werknemer is het verder verstandig om nooit zomaar documenten van de werkgever (vaak een vaststellingsovereenkomst) te tekenen wanneer u geschorst of op non-actief gesteld bent. Deze documenten zijn vaak in het voordeel van de werkgever opgesteld en kunnen ertoe leiden dat u op bepaalde rechten geen beroep meer kunt doen. Teken daarom niets en win altijd eerst juridisch advies in.

Voor de werkgever is het verstandig om juridisch advies in te winnen wanneer hij van de werknemer af zou willen. Tijdens de schorsing moet hij sowieso loon blijven betalen (zie hierna), maar als hij de werknemer wil ontslaan, komen er een aantal andere regels om de hoek kijken. Ontslag op staande voet moet in elk geval onverwijld (zonder vertraging) gegeven worden, dus snel juridisch advies inwinnen is verstandig.

Loon tijdens schorsing of non-actief-stelling

Heeft de werknemer die niet werkt door een schorsing of non-actief stelling wel nog recht op loon? De werkgever zal zich op het punt stellen van niet. Hij zal aangeven dat de werknemer de schorsing of het op non-actief stellen op zichzelf heeft afgeroepen. Eigen schuld, dikke bult. Zoals de wet als hoofdregel stelt: ‘Geen arbeid, geen loon’.

Toch staat ook in de wet dat wanneer de reden voor het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werkgever dient te komen, de werknemer wel recht heeft op loon. Volgens de Hoge Raad is dat bij een schorsing het geval, ondanks dat de werknemer allerhande zaken te verwijten zouden kunnen zijn. De reden daarvoor is dat de werkgever zich niet eenzijdig aan zijn deel van de arbeidsovereenkomst (het betalen van loon) mag onttrekken, zelfs niet door een schorsing of non-actief-stelling.

Alsnog ontslag voor werknemer?

Wanneer de werkgever besluit dat de werknemer moet worden ontslagen, heeft hij een aantal mogelijkheden. Hij kan de werkgever op staande voet ontslaan, hij kan een ontbinding via de kantonrechter verzoeken, hij kan de arbeidsovereenkomst via het UWV opzeggen of hij kan proberen om met de werknemer overeen te komen dat hij uit dienst gaat (eventueel met een ontslagvergoeding). Deze mogelijkheden veranderen overigens wanneer het nieuwe ontslagrecht in wordt gevoerd.

Wat de beste keuze is hangt erg af van de omstandigheden van het geval, voornamelijk van de reden dat de werknemer een schorsing heeft gekregen of op non-actief is gezet.

Schorsing of non-actief-stelling – Conclusie

Een werknemer die zich onacceptabel gedraagt op het werk kan geschorst worden of op non-actief worden gesteld. Wanneer een werknemer een schorsing krijgt of op non-actief wordt gesteld, moet de werkgever hem gewoon zijn loon doorbetalen.

Toch is het verstandig om na de schorsing of non-actief-stelling juridisch advies in te winnen. De werkgever zal bijvoorbeeld regelmatig alsnog op ontslag aansturen. Ook als werkgever is het daarom belangrijk om juridisch advies in te winnen en geen overhaaste stappen te nemen. Besluit u een jurist in de arm te nemen, doe dit dan zo snel mogelijk. Hoe eerder u advies krijgt, hoe groter de kansen op een goede afloop, vooral wanneer er sprake is van (dreigend) ontslag op staande voet.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.