Strafrecht

Delicten Wetboek van Strafrecht

Mishandeling en zware mishandeling – Wat valt er onder mishandeling en wat is zelfs zware mishandeling te noemen?

Dood door schuld – Wanneer is er sprake van dood door schuld? Wat zijn de straffen?

Doodslag – Wat is doodslag, wat is het verschil met dood door schuld/moord en welke straffen staan erop?

Moord – Een artikel over wanneer iemand voor moord veroordeeld kan worden.

 

Stalking – Wat zijn de voorwaarden voor strafbaarheid voor stalking?

Ontvoering – Hoe heet ontvoering in de wet en welke vormen zijn er zoal?

 

Diefstal – Hoe wordt strafbaarheid voor diefstal getoetst?

Heling – Welke soorten heling bestaan er en wanneer is daar sprake van?

Verduistering – Wat is verduistering en wat is het verschil met diefstal?

Vernieling – Wat valt er allemaal onder het misdrijf vernieling? Welke straf staat daarop?

 

Oplichting – Hoe wordt oplichting strafrechtelijk gekwalificeerd? Welke straffen staan ervoor?

Afpersing en afdreiging – Wat is het verschil tussen afpersing en afdreiging?

Valsheid in geschrifte – Alles over valsheid in geschrifte.

Witwassen – Wat is witwassen en wanneer kan iemand ervoor veroordeeld worden?

 

Aanranding – Wanneer kan iemand veroordeeld worden voor aanranding?

Verkrachting – Wanneer is er sprake van verkrachting? Welke straffen staan daarop?

Seks met minderjarigen – Over wie minderjarig is en wanneer seks verboden is.

Bezit van kinderporno – Bezit van kinderporno mag niet en kan leiden tot fikse straffen.

 

Smaad – Wat is smaad precies en wat is het verschil met laster?

Laster – Wanneer kan iemand veroordeeld worden voor laster en welke straffen staan erop?

Belediging – Wat is eenvoudige belediging?

Bedreiging – Wat geldt als een bedreiging, wat is geen bedreiging?

 

Delicten andere wetten

Drugsbezit en drugshandel – Drugsbezit en drugshandel: lees hier hoe hett precies zit.

Overtreding Wet Wapens en Munitie – Welke wapens en munitie mag u wel en welke mag u niet bezitten?

 

Delicten algemeen

De grens tussen opzet en schuld – Over wanneer iets opzet is en wanneer het nog maar slechts schuld is.

Poging tot … – Wat is poging tot? Wat houdt dat in voor de straf?

 

Strafproces

Aangehouden: hoelang kun je vastgehouden worden? – Een beschrijving vanaf het moment van aanhouding tot vrijlating.

De dagvaarding – Wat staat er in een strafrechtelijke dagvaarding en hoe moet je daarmee omgaan?

Snelrecht en supersnelrecht – Wat is snelrecht en wat is supersnelrecht?

Vervolging of geen vervolging – Wie beslist over of een verdachte vervolgd wordt? En als u het er niet mee eens bent?

Spreekrecht voor slachtoffers – Over wanneer slachtoffers spreekrecht (kunnen) hebben.

Verjaring in civiele en in strafzaken – Wanneer verjaart een strafzaak?

 

Straffen

Welke straffen kent het Nederlandse recht? – Over alle verschillende straffen die een rechter kan opleggen.

Is levenslang echt levenslang? – Is levenslang ook echt levenslang of is het 20 of 30 jaar?

Bureau HALT – Wanneer kom je als jongere in aanraking met Bureau HALT en wat houdt dat in?

 

Overige

De privédetective – Over de werkzaamheden van de privédetective én over wat hij niet mag.

De (on)betrouwbare getuige – Over de betrouwbaarheid van getuigen.

Betrouwbaarheid DNA-bewijs – Over de betrouwbaarheid van DNA-bewijs en het interpreteren ervan.

Bestuurlijke boete – Over een boete buiten het strafrecht, opgelegd door een bestuursorgaan.