te laat komen

Te laat komen op het werk

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Waar gewerkt wordt, wordt te laat gekomen, ondanks dat er van de werknemer wordt verwacht dat hij er op tijd is. Veel werknemers hebben zich namelijk in hun carrière wel een keer verslapen of vergist in de hoeveelheid verkeer die er op weg naar het werk staat.

Hoewel dat in principe niet erg is, kan dat wél erg zijn wanneer een werknemer zich regelmatig verslaapt of regelmatig om andere redenen te laat is, bijvoorbeeld om zijn kind naar school te brengen. De werkgever is daar meestal niet zo blij mee: hij wil gewoon dat het werk op tijd begint.

Dit artikel gaat over te laat komen door een werknemer. We bekijken hoe het precies zit met te laat komen, we bekijken wanneer disciplinaire maatregelen gepast zijn en we bekijken de beste manier om daarmee om te gaan.

Te laat komen

Zoals gezegd, het kan voorkomen dat iemand eens een keer te laat komt. Gebeurt dat vaker, dan is daar eigenlijk altijd een reden voor.

De werkgever zal moeten uitzoeken waarom de werknemer te laat komt. Is dat omdat hij gewoon zelf te laat naar bed gaat en daardoor ’s ochtends niet uit bed kan komen, of is dat omdat hij bijna overspannen is?

Ligt de oorzaak van het te laat komen (gedeeltelijk) bij de werkgever zelf, dan zal hij die oorzaak moeten wegnemen. Doet hij dat niet, dan kan hij daarvoor aansprakelijk zijn (en loopt hij het risico dat de werknemer zich ziek meldt).

Oorzaak ligt niet bij werkgever

In veel gevallen zal de oorzaak van het te laat komen niet bij de werkgever liggen. In dat geval, kunnen (uitzonderingen daargelaten) disciplinaire maatregelen worden opgelegd indien het te laat komen regelmatig gebeurt. Een werknemer die één keer te laat komt, zal vrijwel nooit een disciplinaire maatregel opgelegd kunnen worden.

De belangrijkste disciplinaire maatregelen:

  • Waarschuwingen of berispingen. Beiden hebben geen directe gevolgen voor de werknemer, maar helpen de werkgever wel om een dossier op te bouwen. Op basis daarvan kan hij later meer verregaande maatregelen treffen wanneer de werknemer te laat blijft komen.
  • Schorsing van de werknemer. Het schorsen van een werknemer kan terecht zijn indien hij stelselmatig te laat op het werk komt. De werkgever mag immers verwachten dat de werknemer op tijd op het werk komt, want het vaststellen van arbeidstijden valt onder zijn bevoegdheid. Aangezien het de keuze van de werkgever is om de werknemer te schorsen, moet hij wel het loon doorbetalen tijdens de schorsing. Meer hierover kan worden gelezen in het artikel over schorsing.
  • Inhouding van loon. De werknemer krijgt loon voor de arbeid die hij verricht. Verricht hij geen arbeid omdat hij te laat is, dan krijgt hij in beginsel geen loon. De werkgever kan in beginsel weigeren om werknemers die te laat zijn de niet aanwezige tijd uit te betalen.
  • Ontslag. Ontslag is natuurlijk het ultieme middel om ervoor te zorgen dat de werknemer niet meer te laat kan komen. Er zijn een aantal mogelijkheden in dat geval, waarbij in extreme gevallen zelfs ontslag op staande voet gerechtvaardigd kan zijn. Uiteraard kan ook ontslag in de proeftijd of het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een mogelijkheid zijn.

Werkgever moet te laat komen kunnen bewijzen

De werkgever kan bij structureel te laat komen bovenstaande maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de werknemer in het vervolg niet meer te laat komt. Het is daarbij echter wel van groot belang dat de werkgever ook kan bewijzen dat de werknemer steeds te laat komt.

Dat kan op verschillende manieren. Aanbevolen voor de werkgever is het goed bijhouden van het personeelsdossier van de medewerker. Schriftelijke waarschuwingen wegens het te laat komen moeten daarin worden opgenomen, net als eventuele mondelinge waarschuwingen bij bijvoorbeeld functioneringsverslagen. Het dossier heeft natuurlijk extra bewijskracht indien de medewerker de stukken heeft ondertekend.

Heeft de werkgever geen dossier en kan hij niet bewijzen dat de werknemer daadwerkelijk regelmatig te laat was, dan kunnen maatregelen als schorsing (en zeker ontslag) gemakkelijk ongedaan worden gemaakt door de werknemer.

Te laat komen op het werk – Conclusie

Dat een werknemer eens een keer te laat komt, daar is niets aan te doen. Wanneer de werknemer echter regelmatig te laat komt op het werk, kan de werkgever besluiten om disciplinaire maatregelen te treffen. Die maatregelen lopen uiteen van waarschuwingen tot ontslag (op staande voet). Uiteraard moet hij voor maatregelen als het geven van ontslag meestal wel een dossier hebben opgebouwd.

Heeft u een werkgever die u een disciplinaire maatregel oplegt of bent u zelf een werkgever en heeft u een werknemer die steeds te laat komt? Wij helpen u graag met uw juridisch probleem, zodat u zeker weet dat u de juiste handelswijze volgt.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.