tijdelijk contract

Tijdelijk contract

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Vroeger was het snel krijgen van een vast contract de regel voor een werknemer. Dit gaf de werknemer veel zekerheid, in tegenstelling tot het veel minder voorkomende tijdelijk contract. Dit is tegenwoordig anders: vrijwel iedereen start in een nieuwe baan met een tijdelijk contract. Dit geeft de werknemer natuurlijk veel minder zekerheid.

In dit artikel wordt het tijdelijk contract behandeld. Er wordt gekeken naar wat een tijdelijk contract is, hoe het verschilt met het vast contract en hoe een tijdelijk contract wordt verlengd of tot zijn einde komt.

Tijdelijk contract

Een tijdelijk contract wordt in de wet niet ’tijdelijk contract’ genoemd, maar een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een vast contract is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Een tijdelijk contract wordt voor een bepaalde tijdsduur aangegaan (vandaar ’tijdelijk’ of ‘voor bepaalde tijd’). Dat kan variëren van enkele weken, enkele maanden tot enkele jaren. Daarna stopt het contract automatisch.

Werknemers hebben hierdoor minder zekerheid. Bij een vast contract moet de werkgever veel meer moeite doen om het contract op te kunnen zeggen (via het UWV of via de kantonrechter). Bij het tijdelijk contract loopt het simpelweg af en hoeft de werkgever niets te doen. In de huidige crisis is het gebruik van het tijdelijk contract daarom nog verder toegenomen.

Totstandkoming van een tijdelijk contract

De totstandkoming van een tijdelijk contract is niet zo ingewikkeld. Het is een normaal arbeidscontract waarin staat dat het contract op een bepaald moment tot een einde komt. Staat er niets in het contract, dan gaat het om een ‘vast contract’.

Bij het aangaan van het tijdelijk contract kunnen een aantal bedingen worden overeengekomen, waaronder het boetebeding, het proeftijdbeding en het concurrentiebeding.

Vanwege het belang van een arbeidscontract en de hoeveelheid bedingen die erin kunnen staan, is het verstandig om zowel een tijdelijk contract als een vast contract voor het tekenen door een jurist te laten bekijken.

Einde tijdelijk contract – Ontslag tijdelijk contract

Het einde van het tijdelijk contract wordt ingeluid door het aanbreken van het moment tot wanneer het tijdelijk contract liep. In uitzonderingsgevallen is het overigens wél nog nodig om het contract expliciet op te zeggen. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk voor werknemer of werkgever, tenzij dit in het contract of in de cao is opgenomen.

Ten slotte is het belangrijk voor de werkgever om in de gaten te houden wanneer het tijdelijk contract eindigt. Komt de werknemer namelijk gewoon naar het werk en gaat hij zonder tegenspraak aan het werk, dan is er sprake van ‘stilzwijgende voortzetting’ en houdt dat verlenging van het contract in. De werknemer krijgt dan automatisch een nieuw tijdelijk contract tegen dezelfde voorwaarden en dezelfde tijdsduur als het eerder gesloten tijdelijk contract.

Sinds 1 januari 2015, is het voor de werkgever verplicht om bij een tijdelijk contract dat is aangegaan voor zes maanden of meer, minimaal één maand vooraf te laten weten of het contract wordt verlengd. Doet hij dat niet, dan moet hij een boete betalen die kan oplopen tot één maandsalaris.

Verlenging tijdelijk contract – Ketenregeling

Naast het bovenstaande aandachtspunt, is ook de ketenregeling van belang bij het verlengen van een tijdelijk contract. De ketenregeling zorgt ervoor dat werknemers niet steeds in onzekerheid hoeven te zitten, maar op een gegeven moment een vast contract krijgen.

Bij het vierde tijdelijk contract op rij of wanneer het contract de grens van 36 maanden in dienst overschrijdt ontstaat een vast contract volgens de wet. Dat geldt dus ook wanneer werkgever en werknemer afspreken dat het een tijdelijk contract is. De wet gaat vóór de afspraak die partijen maken.

De werkgever kan dit tegen gaan door iemand na drie tijdelijke contracten drie maanden of meer uit dienst te laten gaan en deze werknemer daarna terug te nemen. De teller voor het aantal tijdelijke contracten gaat dan opnieuw lopen.

Ter illustratie:

Tijdlijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Tijdelijk contract – Conclusie

Het tijdelijk contract wordt volgens de wet de ‘arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd’ genoemd. Het belangrijkste kenmerk van het tijdelijk contract is dat het vanzelf afloopt en dat de werkgever niet naar het UWV of naar de kantonrechter hoeft om er een einde aan te maken.

Wanneer u een tijdelijk contract krijgt is het verstandig om dit voor het tekenen door een jurist te laten nalezen. Ook wanneer er andere problemen zijn (bijvoorbeeld omdat u wordt ontslagen), is het verstandig om contact op te nemen met een jurist. Doe dat dan zo snel mogelijk, aangezien een goede voorbereiding de kans op een gunstige uitkomst flink kan vergroten.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.