uithuiszetting

Uithuiszetting woonhuis

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Gehuurd wonen is prettig. U hoeft geen hypotheek zien te krijgen (tegenwoordig erg lastig!), u heeft geen omkijken naar groot onderhoud van een huurhuis en zodra het u niet meer bevalt, zegt u gewoon de huur op en gaat u ergens anders wonen. Het heeft zo zijn voordelen.

Wonen in een huurhuis heeft echter ook zo zijn nadelen. U zit onder meer altijd vast aan een verhuurder, waar conflicten mee kunnen ontstaan. Dat is minder prettig, zeker indien die conflicten gaan over het feit dat hij uw huur wil opzeggen en u uit het huis wil zetten, om welke reden dan ook.

Het is goed om dan te weten wat uw rechten en plichten zijn. Wanneer mag uw verhuurder de huur opzeggen en u uit huis zetten? Hoe moet hij dan te werk gaan? Wat kunt u nog doen tegen een verhuurder die u uit uw huis wil zetten? Wij bespreken het in dit artikel.

Beëindiging huur woonruimte

Wanneer het gaat over huur, geeft de wet als hoofdregel, dat een voor onbepaalde tijd aangegane huur eindigt door opzegging. Een huur die voor een bepaalde tijd (bijvoorbeeld een jaar) is aangegaan, eindigt na een jaar automatisch.

Zoals gezegd, is dat de hoofdregel. Voor woonruimte (dus een woonhuis, appartement et cetera) gelden specifieke regels.

In het geval van woonruimte, eindigt de huur voor onbepaalde tijd namelijk óók door opzegging, maar de huur voor bepaalde tijd, eindigt niet enkel door het verstrijken van die bepaalde tijd. Ook bij een huurovereenkomst van woonruimte voor bepaalde tijd is opzegging nodig.

Redenen voor opzegging van de huur en uithuiszetting

De verhuurder mag niet zomaar om elke reden de huur opzeggen en de huurder uit huis zetten. Er zijn in de wet een aantal redenen opgenomen waarin beëindiging kan plaatsvinden:

  • De huurder heeft zich niet als goed huurder gedragen;
  • De verhuurder heeft het woonhuis zelf dringend nodig voor eigen gebruik (niet omdat hij het huis wil verkopen, maar bijvoorbeeld weer wél omdat hij wil renoveren);
  • De huurder is niet akkoord met een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst (zonder wijziging in huurprijs of servicekosten);
  • De verhuurder wil een bestemming conform het bestemmingsplan realiseren;
  • De verhuurder hospita is van de huurder (ze wonen beiden in dezelfde woning);
  • Het een studentenkamer betreft, waarbij in de huurovereenkomst is bepaald dat de ruimte opnieuw aan een student verhuurd zal worden na beëindiging van die huurovereenkomst én de student op verzoek van de verhuurder geen bewijs heeft overlegd van het feit dat hij nog student is;
  • Indien uitdrukkelijk is afgesproken dat de woning na afloop van de bepaalde tijd moet worden ontruimd én de verhuurder zelf de woning wil betrekken (indien hij deze eerder zelf heeft bewoond, óf indien hij deze niet zelf heeft bewoond, maar deze ook niet eerder heeft verhuurd) of indien de verhuurder de vorige huurder bij zijn vertrek het recht heeft gegeven om de woning opnieuw te betrekken.

Hoe gaat opzegging van de huur in zijn werk?

De opzegging van de huurovereenkomst moet per deurwaardersexploot of per aangetekende brief worden gedaan. Tevens moet erin staan waarom de verhuurder de huur wil opzeggen.

Bij de opzegging van de huur door de verhuurder, moet een opzegtermijn in acht worden genomen. Die is drie maanden per jaar dat de huurder het gehuurde in gebruik heeft gehad. Hoe langer de huurder in de woning heeft gezeten, hoe langer de opzegtermijn, met een maximum van anderhalf jaar.

Bij het opzeggen van de huur, moet de verhuurder aan de huurder vragen of hij instemt met de beëindiging van de huurovereenkomst. De huurder moet dit dan binnen zes weken aan de verhuurder laten weten. Laat hij niets van zich horen óf stemt hij niet toe, dan moet de verhuurder de huur opzeggen via de rechter.

De rechter bekijkt dan of het terecht is dat de huur wordt opgezegd, of dat uw verhuurder geen gelijk heeft en u mag blijven wonen. In dat laatste geval, wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.

Wat kunt u nog doen tegen opzegging en uithuiszetting?

Als uw verhuurder wil opzeggen en u bent het er niet mee eens, is het in elk geval verstandig om (aangetekend) schriftelijk aan de verhuurder te laten weten dat u het er niet mee eens bent. Uw verhuurder zal dan naar de rechter moeten als hij u alsnog uit uw woning wil (laten) zetten.

Het is in het geval van opzegging of uithuiszetting verstandig om in elk geval contact op te nemen met een jurist die verstandig heeft hiervan. Wacht daarmee niet tot het laatste moment, want dan stapelen problemen zich enkel op.

Tevens kan een jurist de verschillende mogelijkheden voor u bekijken, van het kunnen blijven wonen in uw huis, tot het verkrijgen van schadevergoeding als u toch écht weg moet.

Uithuiszetting woonhuis – Conclusie

Wonen in een huurhuis is prettig op sommige vlakken, maar een van de minder prettige zaken, is het feit dat u met een verhuurder te maken heeft. Die verhuurder heeft soms een reden om u uit uw woning te zetten. Logisch en eerlijk indien u zich misdraagt, minder logisch en eerlijk indien u niemand lastig valt en de verhuurder u toch eruit werkt.

Mocht u in een dergelijk probleem met een verhuurder terecht komen, dan is het verstandig om contact op te nemen met een jurist om zo te bekijken wat uw mogelijkheden zijn. Zoals eerder al gezegd: doe dat liever vroeger dan later, want dat vergroot uw kansen én uw mogelijkheid om te blijven wonen waar u woont.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.