vakantiegeld

Vakantiegeld

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Werknemers hebben recht op verlof en vakantie. Echter, zeker in die vakantie, zijn de kosten van de werknemer ook veel hoger. Hij heeft meer vrije tijd en gaat bijvoorbeeld met het gezin op reis. Met zijn vakantiegeld kan hij dat financieren.

In dit artikel bekijken we het vakantiegeld. We bekijken wanneer er recht op is, waarover het wordt berekend, wanneer het vakantiegeld moet worden uitbetaald, hoe het zit met vakantiegeld en ziekte of arbeidsconflicten en hoe het zit met belastingheffing.

Recht op vakantiegeld

De wet geeft aan dat er een bedrag van 8% van het loon aan vakantiegeld moet worden betaald door de werkgever. Feitelijk komt dat neer op iets minder dan een bruto maandloon.

De werkgever kan hier in beginsel niet vanaf wijken in de arbeidsovereenkomst. Uitzondering daarbij zijn medewerkers die meer dan drie maal het minimumloon (omgerekend zo’n 4500 euro per maand) verdienen: daarbij kan schriftelijk worden overeengekomen dat ze geen of minder vakantiegeld krijgen. Ook in een cao kan worden vastgelegd voor alle medewerkers dat ze minder of geen vakantiegeld krijgen.

Waarover vakantiegeld?

Vakantiegeld wordt betaald over het loon. Niet onder het begrip loon vallen onder meer volgens de wet:

  • Verdiensten uit overwerk;
  • Vakantiegeld zelf;
  • Winstuitkeringen;
  • Uitkeringen bij bijzondere gelegenheden;
  • Onkostenvergoedingen;
  • Eindejaarsuitkeringen.

De bovenstaande uitkeringen worden dus niet meegeteld in het bedrag waarover het vakantiegeld wordt berekend.

Daarnaast stelt de wet, dat het niet verplicht is om vakantiegeld uit te betalen over een bedrag aan loon dat omgerekend meer dan drie maal het minimumloon (dus zo’n € 4500,- per maand) bedraagt.

Wat als er sprake is van ziekte, schorsing of arbeidsconflict?

Er wordt wel eens gedacht dat vakantiegeld enkel hoeft te worden uitbetaald over de tijd die een werknemer ook daadwerkelijk heeft gewerkt. Niet gewerkte uren = géén vakantiegeld. Daardoor zou ook het loon dat tijdens ziekte is uitbetaald geen aanspraak geven op vakantiegeld.

Dat is onjuist. De loondoorbetaling bij ziekte houdt tevens in dat ook een aanspraak op vakantiegeld wordt gemaakt.

Dat geldt overigens ook wanneer er juridisch gezien geen sprake is van ziekte, maar van een arbeidsconflict waarbij de medewerker niet heeft gewerkt. Komt het arbeidsconflict voor rekening van de werkgever, dan zal hij ook het vakantiegeld over die periode moeten uitbetalen. Dat geldt ook bij bijvoorbeeld een schorsing.

Wanneer uitbetalen?

Het jaar waarover vakantiegeld moet worden uitbetaald loopt volgens de wet in beginsel van 1 juni tot en met 31 mei. Dat wil dus ook zeggen dat de uitbetaling van het vakantiegeld vaak samenvalt met de uitbetaling van het salaris over mei (vaak eind mei).

Dit tijdstip kan echter op een ander moment worden vastgesteld door dat schriftelijk overeen te komen. Vaak zal dat gebeuren in de arbeidsovereenkomst zelf. Het is echter verplicht om minimaal één maal per jaar het vakantiegeld uit te keren.

Vakantiegeld en de belasting

Er wordt wel eens gezegd dat er over vakantiegeld meer belasting wordt geheven dan over ‘normaal’ loon. In zekere zin klopt dat.

Hoewel het vakantiegeld exact hetzelfde wordt belast als normaal loon, komt het wel bovenop het normale loon. Daardoor valt het meestal in zijn geheel in de hoogste belastingschijf (vaak 42% of 52%) voor de werknemer.

Uiteindelijk wordt de definitieve belastingaanslag echter over het gehele jaar vastgesteld, waardoor een euro aan loon niet anders is dan een euro aan vakantiegeld. Dat is voornamelijk van belang in het geval een werknemer tussentijds uit dienst zou gaan.

Vakantiegeld wordt niet (geheel) betaald

Het kan zo zijn, dat uw werkgever het vakantiegeld niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalt. Misschien komt dat doordat hij het niet kan betalen, misschien komt het doordat hij het niet wil betalen (bijvoorbeeld omdat u ziek bent geweest).

Wanneer u van mening bent dat u toch recht heeft op uw vakantiegeld, óf wanneer u twijfelt, is het verstandig om contact met een jurist op te nemen. Een jurist kan u vertellen of u in uw situatie recht heeft op vakantiegeld of niet.

Tevens kan een jurist u helpen met het innen van het vakantiegeld door bijvoorbeeld het sturen van een aanmaning naar uw werkgever. Mocht niets helpen, dan kan een procedure (loonvordering) worden gestart.

Vakantiegeld – Conclusie

Vrijwel elke werknemer heeft recht op vakantiegeld dat wordt uitbetaald. Meestal wordt het vakantiegeld eind mei aan de werknemer uitbetaald en bedraagt het iets minder dan een maandloon:  8% van het jaarloon. Werknemers die veel verdienen (meer dan drie maal het minimumloon) kunnen minder of geen vakantiegeld krijgen, afhankelijk van wat is afgesproken. Bent u ziek, geschorst of is er sprake van een arbeidsconflict, dan krijgt u (bijna) altijd toch vakantiegeld.

Twijfelt u of u wel genoeg vakantiegeld ontvangt of krijgt u helemaal niets? Trek dan bij uw werkgever aan de bel. Werkt dat niet, dan is het verstandig om een jurist te raadplegen over of u wel of geen recht heeft op vakantiegeld. Een jurist kan u tevens helpen met achterstallig vakantiegeld te innen, bijvoorbeeld door in contact met uw werkgever te treden of door een juridische procedure bij de rechter te starten.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.