valsheid in geschrifte

Valsheid in geschrifte

Kennis Artikelen Strafrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Valsheid in geschrifte komt in de volksmond neer op ‘het vervalsen van documenten’, maar wat is valsheid in geschrifte juridisch gezien precies? Wat zijn de straffen die op valsheid in geschrifte staan? Is het ook strafbaar om een vals geschrift te gebruiken? Deze vragen zullen beantwoord worden in dit artikel.

Valsheid in geschrifte

Van valsheid in geschrifte is volgens de wet sprake wanneer iemand een geschrift, dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken.

Dat houdt in dat er sprake moet zijn van:

Een geschrift: waaronder niet enkel officiƫle documenten als paspoorten vallen, maar ook bijvoorbeeld getuigschriften en brieven;

Dat geschrift moet bewijsbestemming hebben, het moet ‘bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen’. Dient het geschrift niet tot bewijs van enig feit (bijvoorbeeld een memo ’ter herinnering’ voor jezelf), dan kan er geen sprake zijn van valsheid in geschrifte;

Dat geschrift moet valselijk opgemaakt zijn, of na het opmaken zijn vervalst. Immers, een onvervalst geschrift met bewijsbestemming is gewoon ‘echt’ en kan dus geen valsheid in geschrifte opleveren.

Ten slotte moet het valse geschrift zijn opgemaakt met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gaan gebruiken. Het vervalsen van een diploma valt dus enkel onder valsheid in geschrifte wanneer het de bedoeling is om het als echt diploma te gaan gebruiken. Wanneer het de bedoeling is om het als placemat te gebruiken is er geen sprake van valsheid in geschrifte.

Gebruik van een vals geschrift

Hierboven was te zien dat het valselijk opmaken of vervalsen van een geschrift strafbaar is als valsheid in geschrifte. Daarnaast is ook het opzettelijk gebruik maken van een door iemand anders vervalst geschrift strafbaar. Hiervoor moet sprake zijn van het gebruikmaken van het geschrift als ware het echt en onvervalst.

Ook het afleveren of voorhanden hebben van een dergelijk geschrift is strafbaar wanneer er wetenschap was (of er een redelijk vermoeden had moeten zijn) dat het geschrift als echt onvervalst gebruikt zou worden.

‘Valsheid in geschrifte’ door opgeven valse gegevens

Niet enkel het zelf plegen van valsheid in geschrifte is strafbaar. Ook het opgeven van valse gegevens die daarna in een authentieke akte (tot bewijs van die gegevens) worden opgenomen kan in een dergelijk geval strafbaar zijn.

Daarnaast is het ook hier strafbaar om gebruik te maken van die akte, deze voor handen te hebben of deze af te leveren.

Straf voor valsheid in geschrifte

De straf voor valsheid in geschrifte hangt af van wat er vervalst is. Sommige vormen van valsheid in geschrifte zijn ernstiger dan andere en de wetgever heeft dat tot uitdrukking gebracht in hogere maximumstraffen. Dit betreft dus maximumstraffen. De daadwerkelijke straf hangt af van de omstandigheden van het geval.

De maximumstraffen voor de belangrijkste soorten valsheid in geschrifte zijn:

‘Normale’ valsheid in geschrifte: 6 jaar,

Gebruiken van een vals geschrift: 6 jaar;

Valsheid in geschrifte in belangrijke documenten (zoals authentieke akten): 7 jaar;

Gebruik maken van valse belangrijke documenten: 7 jaar;

Valsheid in geschrifte met terroristisch oogmerk: 8 jaar;

Valsheid in geschrifte in bepaalde getuigschriften (zoals goed gedrag of bekwaamheid): 1 jaar;

Het gebruik maken van een dergelijke verklaring: 1 jaar;

Naast de gevangenisstraf zijn ook nog andere straffen mogelijk bij een veroordeling voor valsheid in geschrifte. Deze zijn zeer divers: Het gaat van een fikse geldboete (maximaal 78.000 euro) tot de ontzetting van bepaalde rechten (zoals bijvoorbeeld het recht om bepaalde ambten te bekleden).

Valsheid in geschrifte – Conclusie

Er is sprake van valsheid in geschrifte als iemand een geschrift, dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken. Ook het gebruiken van het valse geschrift kan strafbaar zijn, net als het laten opnemen van valse gegevens in een geschrift.

Op valsheid in geschrifte staan flinke maximumstraffen, die variƫren van 1 jaar tot 8 jaar gevangenisstraf. Ook bijkomende straffen kunnen worden uitgesproken. Bij een verdenking van valsheid in geschrifte is het verstandig om contact op te nemen met een professionele rechtsbijstandsverlener.

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.