verjaring vordering

Verjaring vordering

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Wanneer u een vordering op iemand heeft, kan het zo zijn dat die niet betaald wordt. U probeert dan in eerste instantie waarschijnlijk te incasseren, maar ook dat werkt niet. Daarna laat u de vordering voor een tijd liggen, omdat u wel andere zaken aan uw hoofd heeft. De vordering laten liggen, is echter niet onbeperkt mogelijk. Op een gegeven moment is er namelijk sprake van van verjaring van de vordering.

Dit artikel gaat over verjaring van een vordering. Wanneer verjaart een vordering? Waar hangt verjaring van een vordering vanaf? Is verjaring van een vordering tegen te houden?

Let op: dit artikel is (net als alle andere artikelen op Wet & Recht) enkel geschikt voor algemene informatiedoeleinden. Het verjaringsrecht is uitgebreid, ingewikkeld en zit vol met uitzonderingen (en uitzonderingen op die uitzonderingen). Voor een advies in een specifieke situatie is het verstandig om contact op te nemen met een jurist.

Verjaring vordering

Het verjaren van een vordering houdt in dat de vordering daarna niet meer in rechte kan worden afgedwongen. Er blijft wel een zogenaamde natuurlijke verbintenis over, waardoor eventueel alsnog betaalde gelden niet onverschuldigd betaald zijn.

Een vordering verjaart in het geval van een reguliere overeenkomst na vijf jaar, bijvoorbeeld in het geval dat een overeenkomst niet of niet juist is nagekomen. Ook een vordering tot schadevergoeding verjaart na vijf jaar.

Vorderingen tot vernietiging van een rechtshandeling verjaren na drie jaar.

Start termijn verjaring vordering

Als hoofdregel kan worden aangehouden dat de verjaring start op het moment dat de vordering is ontstaan.

Uitzonderingen daarop zijn bijvoorbeeld een vordering uit hoofde van schadevergoeding. Die termijn voor verjaring begint te lopen op het moment dat de eisende partij zowel wist dat er schade was, als dat zij wist wie voor de schade verantwoordelijk was. In elk geval verjaart een dergelijke vordering twintig jaar na de gebeurtenis waardoor de vordering is ontstaan.

In het geval van vernietiging geldt ook een uitzondering: daar start de termijn van verjaring van de vordering op het moment dat de eisende partij (bij bijvoorbeeld dwaling of bedrog) bekend werd met het feit dat hij had gedwaald of bedrogen werd.

Stuiting verjaring

Verjaring van een vordering kan worden tegengehouden. Dat gebeurt door het ‘stuiten’ van de verjaring. Stuiting kan plaatsvinden door het instellen van een daad van rechtsvervolging, een schriftelijke aanmaning of mededeling te verzenden of door erkenning van de schuldenaar.

Let op: gaat het om verjaring van andere rechtsvorderingen dan de nakoming van een verbintenis, dan kan stuiting door een schriftelijke aanmaning enkel plaatsvinden indien binnen zes maanden daarna ook een ‘eis’ (rechtsvervolging) wordt ingesteld.

Nadat de verjaring van de vordering is gestuit, vangt een nieuwe verjaringstermijn aan met dezelfde lengte.

Vervaltermijnen en verjaringstermijnen

Veel termijnen zoals ze hierboven zijn genoemd, zijn verjaringstermijnen. Dat houdt in dat ze in beginsel gestuit kunnen worden (en dus ‘verlengd’ kunnen worden). Het recht kent echter naast de verjaringstermijn ook de ‘vervaltermijn’.

Een vervaltermijn werkt min-of-meer hetzelfde als de termijn voor verjaring, met als belangrijkste verschil dat de vervaltermijn niet gestuit kan worden. De termijn kan dus niet worden opgerekt. Het is dus van groot belang om te controleren (of te laten controleren) of er bij het aflopen van de termijn sprake is van verjaring of van verval.

Verjaring vordering – Conclusie

Verjaring van een vordering vindt normaal gesproken plaats na vijf jaar. Er zijn echter een flink aantal uitzonderingen op die termijn én de termijn begint niet altijd op hetzelfde moment te lopen. Tevens is het mogelijk om de verjaring van een vordering te stuiten. Ook daarbij zijn weer uitzonderingen van toepassing.

Verjaring is een ingewikkelde materie in het recht. Dat geldt voor zowel de verjaring zelf, het moment dat de termijn begint te lopen, de stuiting ervan én vaak ook vanwege de vraag of een bepaalde handeling een stuiting inhoudt of niet. Om die reden is het verstandig om een jurist in te schakelen om te bekijken of er sprake is van verjaring van de vordering of niet en om tijdig een jurist in te schakelen om een eventuele naderende verjaring te stuiten.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.