verplicht arbeidsovereenkomst

Wat moet er in een arbeidsovereenkomst staan?

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Wanneer u als werkgever een arbeidsovereenkomst sluit met een werknemer, zult u zich wellicht afvragen wat daar precies in moet staan. Zijn er eigenlijk wel verplichte aspecten in een arbeidsovereenkomst? Bent u werknemer, dan vraagt u zich wellicht hetzelfde af.

In dit artikel bekijken we wat het minimum is dat moet worden vastgelegd voordat er kan worden gesproken van een arbeidsovereenkomst, wat er in de arbeidsovereenkomst moet staan als hij op papier is gezet en wat niet in de arbeidsovereenkomst hoeft te staan, maar wat wel verstandig is.

Arbeidsovereenkomst is vormvrij

Over het algemeen worden arbeidsovereenkomsten in de praktijk schriftelijk aangegaan. Dat is echter niet verplicht: het sluiten van een arbeidsovereenkomst is vormvrij. Dat wil zeggen dat een arbeidsovereenkomst ook mondeling of stilzwijgend tot stand kan komen. Is dat het geval, dan hoeft er dus niets ‘in de arbeidsovereenkomst te staan’.

Toch is dat niet verstandig: een mondelinge arbeidsovereenkomst is slecht bewijsbaar en kan leiden tot allerhande problemen. Daarnaast is een arbeidsovereenkomst wel vormvrij overeen te komen, maar geldt dat niet voor bepaalde bedingen in die overeenkomst (zoals het concurrentiebeding).

Ten slotte is het, zelfs bij een mondeling of stilzwijgend overeengekomen arbeidsovereenkomst verplicht voor de werkgever om een aantal zaken op schrift te zetten binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden. Het is derhalve verstandig om dat al direct vooraf in een schriftelijke arbeidsovereenkomst te doen.

Wat moet er op schrift gezet worden? (‘Wat moet er minimaal in de arbeidsovereenkomst staan?’)

Aangezien er toch binnen een maand na een mondeling of stilzwijgend afgesloten arbeidsovereenkomst opgave moet worden gedaan van de volgende zaken, kan er ook wel worden gesteld, dat de hiernavolgende punten het feitelijke minimum zijn dat in de schriftelijke arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen. Staan deze punten erin, dan hoeft er uiteraard geen aparte opgave meer achteraf te worden gedaan.

Enkele uitzonderingen daargelaten, betreft het:

 • Naam en woonplaats van werknemer en werkgever.
 • De plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
 • De functie van de werknemer of het soort arbeid.
 • Het moment waarop de werknemer in dienst treedt.
 • Hoelang de arbeidsovereenkomst duurt (enkel indien het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur is).
 • Hoeveel verlof/vakantie de werknemer heeft of hoe dit wordt berekend.
 • De opzegtermijnen of de berekening daarvan bij opzegging van de arbeidsovereenkomst.
 • Het loon en de termijn van uitbetaling.
 • Het gebruikelijke aantal uren per dag of week.
 • Of er sprake is van een pensioenregeling.
 • De cao die van toepassing is.
 • Of er sprake is van een uitzendovereenkomst.

Bij werknemers die gedurende langere termijn dan een maand buiten Nederland werkzaam zullen zijn, geldt dat er nog een aantal extra bepalingen moet worden opgenomen.

Van belang is ten slotte, dat het voor de werkgever niet mogelijk is om met de werknemer af te spreken dat er geen opgave van de bovenstaande punten nodig is. De werknemer kan dus geen afstand doen van zijn recht op een schriftelijke opgave van het bovenstaande.

Wat is verstandig om nog meer op te nemen in de arbeidsovereenkomst?

Natuurlijk is het hierboven opgesomde slechts een minimum van wat verstandig is om op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Zo zijn er nog veel meer zaken waarvan het -uiteraard enigszins afhankelijk van het geval- verstandig is om ze op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

Denk daarbij onder meer aan:

 • een proeftijd;
 • een concurrentiebeding (eventueel met de omschrijving waarom het noodzakelijk is in verband met zwaarwegende bedrijfsbelangen);
 • een geheimhoudingsbeding;
 • een relatiebeding;
 • een regeling met betrekking tot studiekosten;
 • een ronselbeding;
 • een eenzijdig wijzigingsbeding;
 • een verwijzing naar een personeelshandboek;
 • regels over ziekte;
 • regels over nevenwerkzaamheden.

Bent u werkgever, dan zal uit het bovenstaande blijken dat het verstandig is om een arbeidsovereenkomst op te stellen die optimaal bij uw bedrijf past. Gezien de grote belangen en de kans op conflicten is het verstandig om een jurist die maatwerkovereenkomst te laten opstellen.

Wat moet er in een arbeidsovereenkomst staan? – Conclusie

Hoewel een arbeidsovereenkomst vormvrij kan worden overeengekomen, is het verstandig om toch te gaan voor de schriftelijke arbeidsovereenkomst. Een aantal punten zijn vrijwel verplicht om daarin op te nemen (omdat u ze anders binnen een maand achteraf alsnog op papier moet zetten) en een aantal andere punten zijn ‘slechts’ verstandig om op te nemen.

Een goede arbeidsovereenkomst is helemaal afgestemd op de behoeften van uw onderneming. Het opstellen van een goede arbeidsovereenkomst waarmee u alles goed regelt is daarom maatwerk. Om die reden is het aan te raden om een jurist uw arbeidsovereenkomsten te laten opstellen.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.