loon te laat of niet

Werkgever betaalt loon niet of te laat

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

U verricht arbeid, uw werkgever betaalt u het loon dat is afgesproken (of, als er niets is afgesproken, het loon dat gebruikelijk is in een dergelijke functie). Werkt u niet om een reden die in uw risicosfeer valt, dan krijgt u geen salaris. Aan de andere kant: werkt u gewoon wél, dan mag uw werkgever u ook niet zomaar het salaris onthouden.

Dit artikel gaat over het niet of niet op tijd betalen van loon. Wat is het gevolg wanneer uw werkgever u geen loon betaalt? Wanneer zou daar een goede reden voor kunnen zijn? Wanneer mag uw werkgever u niet uw loon inhouden? Hoe krijgt u alsnog uw loon?

Loon niet of te laat betalen

Uw werkgever mag uw loon niet zonder reden inhouden of te laat betalen. Meestal zal dat echter ook niet het geval zijn, want meestal zijn er redenen om het loon niet of te laat te betalen. Of dat terechte redenen zijn, is altijd maar de vraag.

Die redenen voor de werkgever kunnen divers zijn. Enkele veelvoorkomende redenen zijn:

 • De werkgever heeft u een schorsing opgelegd. Dit is geen reden om het loon stop te zetten.
 • U bent ziek. U heeft echter recht op loondoorbetaling bij ziekte, maar moet dan wel uw verplichtingen bij ziekte nakomen (reïntegratieplicht, inlichtingenplicht, et cetera). Doet u dat niet, dan heeft u ook geen recht op loon en wordt het terecht ingehouden.
 • U neemt ongeoorloofd vrije dagen op. In dergelijke gevallen geldt de hoofdregel: ‘Geen arbeid, geen loon’.
 • Uw werkgever is van mening dat u niet meer in dienst bent, omdat u bijvoorbeeld bent ontslagen op staande voet. Dit is een specifiek geval, waarvoor u het best verder kunt lezen in onze handleiding ontslag op staande voet.
 • Uw werkgever heeft het geld simpelweg niet om u op tijd te betalen;
 • Uw werkgever houdt slechts een gedeelte van het loon in, bijvoorbeeld omdat hij het verrekent met een boete of met andere vorderingen. Of dat mag, hangt van de omstandigheden van het geval af.

Het is verstandig om te beseffen dat elk geval anders is en dat er om zeer diverse redenen loon kan worden ingehouden en dat dat om net zo diverse redenen ongeoorloofd kan zijn. Het is verstandig om altijd advies van een jurist in te winnen in een dergelijke situatie.

Gevolgen onterecht niet of te laat betalen van uw loon

Wanneer uw werkgever onterecht uw loon niet betaalt, heeft dat direct gevolgen. Zo heeft u daardoor recht op:

 • De wettelijke verhoging. Die verhoging gaat in na drie dagen te laat zijn met betalen en bedraagt voor de vierde tot de achtste werkdag vijf procent per dag. Voor elke volgende dag bedraagt deze één procent. Het totaal wordt nooit hoger dan 50% van het verschuldigde bedrag. Let wel op: de rechter mag deze verhoging matigen en maakt daar vaak gebruik van. Het komt regelmatig voor dat het gehanteerde percentage op slechts 20% wordt vastgesteld.
 • De wettelijke rente. De wettelijke rente is niet zo hoog (enkele procenten per jaar), maar is in het leven geroepen omdat u het geld anders op een spaarrekening had kunnen zetten of had kunnen investeren. Nu u dat niet kunt, lijdt u schade. De wettelijke rente wordt niet alleen over de hoofdsom gerekend, maar ook over de wettelijke verhoging. Meer informatie hierover vindt u in het artikel over de wettelijke rente.
 • Eventuele bijkomende kosten om uw loon te verhalen. Denk dan aan buitengerechtelijke incassokosten door het inschakelen van een jurist, maar ook aan kosten die u maakt in een procedure. U krijgt meestal niet de daadwerkelijk gemaakte kosten, maar enkel een forfaitair bedrag aan kosten terug.

Alsnog uw loon opeisen

Wanneer u daadwerkelijk recht heeft op loon en uw werkgever betaalt het niet, zijn er enkele mogelijkheden:

 • Allereerst is het verstandig om uw werkgever er zelf mondeling en daarna eventueel schriftelijk op te wijzen;
 • Daarna kunt u een jurist inschakelen om druk op uw werkgever te zetten;
 • Werken beiden niet, dan is de ultieme optie een loonvordering starten. Om dat voor elkaar te krijgen, moet er een dagvaarding worden geschreven en worden uitgebracht en zal de rechter beslissen over het geschil. Is het vonnis van de rechter toewijzend, dan moet er wel betaald worden omdat er anders beslaglegging volgt.

Het is verstandig om in elk geval bij het opeisen van uw loon voorzichtig te zijn wanneer u nog steeds bij uw werkgever werkt. U wilt immers geen kwaad bloed zetten aangezien er nog samengewerkt moet worden met uw werkgever. Dat geldt te meer wanneer u nog een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft en u die graag verlengd wil zien. Tevens is het verstandig om bij de keuze van een jurist rekening te houden met het feit dat ook hij inziet dat ‘de botte bijl-aanpak’ niet verstandig is.

Uw werkgever heeft simpelweg het geld niet om te betalen

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw werkgever het geld niet heeft om uw loon uit te betalen. In een dergelijk geval heeft het natuurlijk niet veel zin om uw werkgever aansprakelijk te stellen en een loonvordering te starten, want dat kost enkel veel geld zonder dat het iets oplevert.

Onze juristen hebben meerdere manieren waarop ze kunnen uitzoeken of het daadwerkelijk slecht gaat met de onderneming van uw werkgever, of dat hij dit slechts voorwendt om u niet te hoeven betalen. Op basis daarvan kan de juiste manier van werken worden vastgesteld. Ook kunnen onze juristen bekijken of er geen mogelijkheid is om uw werkgever in privé aansprakelijk te stellen.

Mocht het echt slecht gaan met uw werkgever, dan kan er worden overwogen om een verzoek tot het uitspreken van het faillissement in te dienen. In een dergelijk geval, kunt u als werknemer het achterstallige loon bij het UWV claimen.

Werkgever betaalt loon niet of te laat – Conclusie

Er kunnen veel redenen zijn waarom uw werkgever besluit om u geen loon te betalen. Sommige zijn juridisch gezien wel toegestaan, andere zijn dat niet. In het artikel hierboven is duidelijk te zien wat de gevolgen van de laatste categorie zijn én hoe u als werknemer uw werkgever kunt dwingen om toch te betalen.

Aangezien geen enkele juridische situatie waarbij het loon niet wordt betaald hetzelfde is, is het verstandig om uw zaak altijd goed te laten bekijken door een jurist. Dat geldt ook voor het doen van een eventuele loonvordering.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.