ziekmelding niet geaccepteerd

Ziekmelding wordt niet geaccepteerd

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Wanneer u u als werknemer ziek meldt, zal uw werkgever meestal even contact met u hebben en aan u vragen wanneer u weer aan het werk kunt. Vaak is dat alweer na enkele dagen, waarna u ook daadwerkelijk op dat moment weer begint. Verreweg de meeste ziekmeldingen verlopen dan ook zonder problemen. Er zijn echter ook ziekmeldingen die veel problemen met zich meebrengen, zeker als de werkgever de ziekmelding niet accepteert.

In dit artikel bekijken we wat de gevolgen zijn wanneer de ziekmelding niet wordt geaccepteerd. We besteden ook aandacht aan wanneer een ziekmelding terecht niet wordt geaccepteerd en wanneer niet. We bekijken ten slotte wat u als werknemer kunt doen wanneer de ziekmelding niet wordt geaccepteerd.

Ziekmelding wordt niet geaccepteerd

Wanneer u een ziekmelding indient, zijn er een aantal redenen te bedenken waarom de werkgever de ziekmelding niet zal accepteren. Voorbeelden zijn:

  • U voldoet niet aan het reglement dat is vastgesteld om ziekmeldingen door te geven;
  • Uw werkgever denkt dat u helemaal geen klachten heeft en dus niet ziek bent;
  • Uw werkgever gelooft wel dat u klachten heeft, maar vindt uw situatie niet onder ‘ziekte’ vallen (er is bijvoorbeeld sprake van een arbeidsconflict);
  • Uw werkgever is van mening dat u niet meer bij hem in dienst bent (vaak na een ontslag op staande voet).

Wanneer uw werkgever meent dat hij uw ziekmelding terecht niet accepteert, zal hij u dus gewoon beschikbaar voor arbeid achten. Komt u niet opdagen, omdat u meent dat u wél ziek bent, dan zal de werkgever vaak het loon stopzetten.

Hoe gaat u om met een niet geaccepteerde ziekmelding?

Allereerst is het van belang om te bekijken of de ziekmelding terecht niet is geaccepteerd of dat het niet accepteren onterecht is. Is er bijvoorbeeld echt sprake van een arbeidsconflict dat ten grondslag ligt aan de ziekmelding, dan kan het zo zijn dat de ziekmelding terecht niet is geaccepteerd. Twijfelt u, dan is het verstandig om altijd een jurist te raadplegen, aangezien het belang (het behoud van uw baan) hoog is.

Het omgaan met een onterecht niet geaccepteerde ziekmelding is in eerste instantie gemakkelijk. De werkgever is immers géén arts en kan dus helemaal niet inschatten of u ziek bent of niet. Dat kan enkel de bedrijfsarts of arboarts. Het is dus uw woord tegen het zijne.

Het is verstandig om in het geval de ziekmelding onterecht is geweigerd, een aangetekende brief te verzenden met daarin:

  • De datum dat u de ziekmelding in eerste instantie heeft ingediend (de eerste ziekdag meestal);
  • U mag aangeven welke klachten u heeft (bijvoorbeeld ‘griep’) en hoewel dat niet verplicht is, kan het wel het begrip van de werkgever vergroten;
  • Het feit dat u gewoon weer aan het werk gaat zodra de ziekte voorbij is;
  • De vraag om u door te zenden naar de arboarts of bedrijfsarts indien uw werkgever meent dat u niet ziek bent.

Arboarts en bedrijfsarts na niet geaccepteerde ziekmelding

Wanneer u langere tijd ziek bent, komt u automatisch met de bedrijfsarts of, indien het bedrijf geen bedrijfsarts heeft, de arboarts in aanraking. Dit zal binnen zes weken na de eerste ziekmelding plaatsvinden, maar wanneer uw werkgever uw ziekmelding niet heeft geaccepteerd, zal dat vaak al veel sneller zijn.

De arboarts of bedrijfsarts maakt een probleemanalyse: hij bekijkt met welke klachten u loopt en zal ook een oordeel vellen over of de ziekmelding terecht is, of niet. Aan de hand daarvan is meestal ook al af te leiden wat verder de beste handelswijze is.

Bent u het niet eens met de conclusie van de arboarts of de bedrijfsarts, dan is het verstandig om een deskundigenoordeel van bij UWV aan te vragen. Dat kost € 100,-, waarna een UWV-arts nogmaals bekijkt of de ziekmelding terecht is of niet.

Werkgever dreigt met stopzetten loon of heeft het loon al stopgezet

Wanneer de werkgever de ziekmelding niet accepteert, dreigt hij vaak ook met disciplinaire maatregelen. Meestal zal dat het opschorten of stopzetten van het loon zijn. Vaak is dat onterecht en heeft u gewoon recht op loon. Wel is dan van belang dat u uw verplichtingen bent nagekomen.

Wanneer u echt ziek bent (en er geen sprake is van bijvoorbeeld een arbeidsconflict), heeft u recht op loon wanneer:

  • U heeft voldaan aan uw inlichtingenplicht en blijft daaraan voldoen, zodat de werkgever kan controleren of u ziek bent;
  • U voldoet aan uw re-integratieverplichtingen.

Dreigt uw werkgever met het stopzetten van loon of heeft hij het loon reeds opgeschort of stopgezet, dan is het verstandig om contact op te nemen met een jurist. Aangezien elke ziekmelding die niet wordt geaccepteerd anders is en aangezien het om een groot belang (uw inkomen) gaat, is het belangrijk dat er snel en deskundig actie wordt ondernomen.

Er zal in dat geval eerst worden bekeken of uw ziekmelding terecht is geweest of niet (zowel medisch, aan de hand van het rapport van de arboarts of bedrijfsarts, als juridisch). Is de ziekmelding terecht, dan zal meestal gekozen worden voor het (op een vriendelijke manier) contacteren van de werkgever. Biedt dat geen oplossing en zet de werkgever toch het loon stop (of schort hij het op), dan kan via een loonvordering in kort geding alsnog worden afgedwongen dat het loon wordt uitbetaald.

Ziekmelding wordt niet geaccepteerd – Conclusie

Wanneer een ziekmelding niet wordt geaccepteerd, kunt u zelf uw werkgever een brief sturen met daarin de datum van ziekmelding en het verzoek een afspraak bij de de arboarts of bedrijfsarts in te plannen. Uiteindelijk zal er door de arboarts of bedrijfsarts worden geconcludeerd of een ziekmelding onterecht is of niet.

Het komt regelmatig voor dat een werkgever een ziekmelding onterecht niet accepteert. Vaak komt u daar met de werkgever zelf uit, maar mocht dat niet zo zijn, dan escaleert de situatie vaak al snel, vaak tot (dreigende) loonopschorting, loonstopzetting of zelfs tot ontslag. Overkomt dit u, of dreigt dit u te overkomen, dan is het verstandig om zo snel als mogelijk juridisch advies in te winnen. Hoe eerder u weet wat u moet doen, hoe groter de kans op een goede afloop.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.