bodemprocedure

Bodemprocedure

Kennis Artikelen Overige

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

In het Nederlandse recht zijn er een aantal verschillende procedures mogelijk. Zo zijn er procedures voor onder meer zaken die spoedeisend zijn, zaken die moeten worden ingeleid met een verzoekschrift, zaken die moeten worden ingeleid met een dagvaarding, zaken die opnieuw moeten worden bekeken, zaken waarbij partijen zich tot een hogere rechter wenden en zaken die een combinatie van bovenstaande inhouden.

Een van deze zaken is de bodemprocedure. Hier gaan we kort in op wat een bodemprocedure precies is, wanneer de bodemprocedure gebruikt wordt en hoe u deze voert.

Bodemprocedure

Een bodemprocedure is de ‘normale’ civiele procedure. In deze procedure wordt gekeken naar alle aspecten van een zaak en kunnen ook alle soorten vonnissen worden gewezen.

Een bodemprocedure kan gevoerd worden bij elke rechter: bij de kantonrechter en rechtbank in eerste aanleg, bij het Gerechtshof in hoger beroep (en eventueel bij de Hoge Raad in cassatie). De procedure (exclusief hoger beroep) duurt gemiddeld genomen enkele maanden tot een jaar. Bij hoger beroep en eventueel cassatie, kan dat oplopen tot enkele jaren.

Bodemprocedure – Kort geding

Een bodemprocedure kan wellicht het beste worden beschreven terwijl de procedure wordt vergeleken met het kort geding. Dat is ook de manier waarbij de term ‘bodemprocedure’ het meest wordt gebruikt.

Het kort geding is een procedure waarbij de zaak met spoed wordt behandeld. De zaak wordt niet ’tot de bodem’ uitgezocht, terwijl dat in een bodemprocedure wel zo is. Er is enkel de schriftelijke dagvaarding, waarbij op de zitting verweer wordt geleverd. Het wisselen van schriftelijke stukken gebeurt dus niet, in tegenstelling tot in de bodemprocedure. Het kort geding voorziet daarna in een voorlopige uitspraak, die geldt totdat in de (langer durende) bodemprocedure een uitspraak is gedaan.

In het kort geding kunnen enkel vonnissen voorkomen die zogenaamd condemnatoir zijn: een van de partijen moet iets doen, of mag iets niet doen. Het vaststellen van een rechtstoestand (declaratoir) of het wijzigen van een rechtstoestand (constitutief) kunnen niet in kort geding gebeuren. In de bodemprocedure, daarentegen, zijn deze uitspraken wel mogelijk.

Het is dus van belang om goed te kiezen tussen de procedures (of om voor beiden te kiezen) naar aanleiding van wat het doel van de procedure is.

Bodemprocedure – Samengevat

Een bodemprocedure is een procedure waarin alles dat van belang is voor de zaak wordt uitgezocht. Het is een definitieve procedure (afgezien van een hoger beroep), in tegenstelling tot het kort geding, dat slechts leidt tot een voorlopige beslissing.

Vermoedt u dat u een bodemprocedure gaat moeten voeren of wordt deze tegen u opgestart, dan is het verstandig om in overleg te treden met een jurist. Hoe eerder u dat doet, hoe groter de kans op een voor u gunstige uitkomst.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.