Procesrecht (civiel)

 

Juridische procedures

Kort geding – Alles over de spoedprocedure in het Nederlandse civiele recht.

Spoedprocedures bij de rechter – Een uiteenzetting van de drie mogelijkheden om snel te procederen.

Bodemprocedure – Uitleg over de procedure die geen kort geding is. De bodemprocedure is de ‘standaardprocedure’.

Hoger beroep – Wanneer is hoger beroep mogelijk, wanneer niet?

 

Dagvaarding & Conclusies

De dagvaarding – Algemene informatie over de dagvaarding.

Dagvaarding ontvangen? – Wat moet u doen wanneer u een dagvaarding ontvangt?

Reageren op een dagvaarding – Hoe u als gedaagde partij verweer levert tegen de standpunten uit een dagvaarding.

Dagvaarding voorbeeld – Zelf een dagvaarding opstellen? Met dit voorbeeld helpen wij u alvast op weg!

Conclusie van antwoord – Wat is een conclusie van antwoord, wat staat erin en hoe beïnvloedt dat de procedure?

Eis in reconventie – Wat is een eis in reconventie en wanneer wordt hij ingesteld?

Conclusie van repliek – Alles over de conclusie van repliek, van het doel ervan tot de plaats in een procedure.

Conclusie van dupliek – De regels die gelden rondom de conclusie van dupliek en het verweer ertegen.

 

Tijdens de rechtszaak

Bij welke rechter moet ik zijn? – Welke soort rechter is bevoegd en welke rechter is geografisch gezien bevoegd?

Algemene regels bij de rechter – Over welke algemene regels gelden tijdens een civiele rechtszaak.

Comparitie – Over het samenkomen met de wederpartij onder toeziend oog van de rechter.

Handleiding: Onderhandelen en een Schikking treffen – Wat u moet doen vóór, tijdens en na.

Handleiding: Bewijs in civiele rechtszaken – Alles over bewijs, bewijslast en verzamelen van bewijs.

Wraking – Over hoe u een rechter wraakt, waarom u wel of niet moet doen en over de kans op succes.

Vonnis – Over de (tussen)uitspraak van de rechter en wat ertegen te doen is.

Herroeping van een vonnis – Wanneer kan een definitief civiel vonnis toch nog worden aangetast?

Handleiding: Arbitrage – De wettelijke regels rondom alternatieve geschillenbeslechting

Verstek en verzet – Over wat er gebeurt als de gedaagde niet verschijnt en wat er nog te doen is daartegen.

Kosten rechtszaak – Welke kosten kunt u verwachten bij een rechtszaak? Kunt u die op de wederpartij verhalen?

 

Beslaglegging

Beslaglegging – Over de verschillende vormen van beslaglegging en over het leggen van beslag.

Conservatoir beslag – Over het leggen van conservatoir beslag en over de geldigheid/ongeldigheid.

Conservatoir beslag opheffen – Op welke manieren conservatoir beslag kan worden opgeheven en of schadevergoeding mogelijk is.

Executoriaal beslag – Hoe wordt executoriaal beslag gelegd en hoe kan het worden voorkomen?

Derdenbeslag – Wat is derdenbeslag? Hoe zit het met loonbeslag en bankbeslag? Wat is ertegen te doen?

Loonbeslag – Wat is loonbeslag precies en hoe kan het worden opgeheven?

Bankbeslag – Over bankbeslag en de wijze van opheffing ervan.

Bewijsbeslag – Over beslaglegging ter verkrijging van bewijs in civiele zaken

Beslagvrije voet – Bij beslaglegging moet rekening worden gehouden met een beslagvrije voet. Wij leggen het uit.

Onrechtmatig beslag – Wanneer is er sprake van onrechtmatig beslag en wat kan daaraan gedaan worden?

5 veelgestelde vragen over beslag – De vijf meestgestelde vragen over beslag en de beslagvrije voet.

 

Incasso

Klant wil niet betalen, wat nu? – Wat zijn uw opties als een klant niet wil betalen? Welke kosten mag u rekenen?

Incassobureau – Wat mag een incassobureau wel en wat mag het incassobureau zeker niet?

Deurwaarder – Wat is de taak van de deurwaarder en wat is het verschil met een incassobureau?

Incassokosten – Hoe worden incassokosten berekend en wanneer mogen ze in rekening gebracht worden?

Wettelijke rente – Over de wettelijke rente die betaald moet worden bij te late betaling van een geldsom.