Bestuursrecht

Besluit overheidsinstantie

Besluit – Wat wordt er gezien als een juridisch besluit en wat houdt dat in?

Beschikking – Wanneer is een besluit een beschikking?

 

Geschillen

Bezwaar – Hoe gaat u in bezwaar tegen een besluit en hoe werkt dat?

Administratief beroep – Wanneer is administratief beroep tegen een besluit mogelijk?

Beroep bij de rechter – Hoe werkt beroep tegen een besluit bij de rechter en wanneer is dat mogelijk?

 

Handhaving

Bestuursdwang – Wat zijn de regels rondom het opleggen van bestuursdwang?

Dwangsom – Wanneer kan een bestuursorgaan een dwangsom opleggen?

Bestuurlijke boete – Wat is een bestuurlijke boete, wanneer kan die worden opgelegd en wat kan ertegen worden gedaan?

 

Sociale zekerheid

Bijstandsuitkering – Alles over uw rechten met betrekking tot een bijstandsuitkering.

WW-uitkering – Over wanneer u recht heeft op WW, wanneer niet en over hoe lang en hoe hoog de uitkering is.

WIA – Over de opvolger van de WAO: wat zijn uw rechten en plichten als arbeidsongeschikte?

AOW – Vanaf welke leeftijd heeft u recht op AOW? Hoe hoog is het bedrag dat u ontvangt?

 

Democratie en rechtsstaat

Het verbieden van een politieke partij – Wanneer kan een politieke partij verboden worden?