struiken

Burenrecht: bomen, struiken en hagen

Kennis Artikelen Civiel recht Overige

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Als het gaat over burenrecht, dan wordt al snel gedacht aan bomen, struiken, hagen en andere planten die op de een of andere manier overlast veroorzaken.

Dit artikel zal behandelen hoe dergelijke situaties moeten worden beoordeeld en wat het burenrecht zegt over bomen en planten.

Geen last bezorgen door bomen, struiken en hagen

De hoofdregel in het burenrecht (niet enkel voor planten) is, dat het niet is toegestaan om eigenaars van andere erven onrechtmatig te hinderen. Onrechtmatig, dus dat houdt in dat niet elke vorm van hinder verboden is, aangezien er vrijwel altijd enige hinder ontstaat waar mensen bij elkaar leven.

In de rechtspraak komt naar voren dat dit afhankelijk is van alle omstandigheden van het geval. Denk daarbij aan het soort hinder, de ernst er van, de tijd die het aanhoudt en de schade. Ook moeten de belangen van beide partijen worden afgewogen en moet er bekeken worden naar de mogelijkheden (qua kosten) om schade te voorkomen.

Bij bomen komt dit voornamelijk naar voren wanneer er sprake is van bijvoorbeeld hoge bomen die een ander erf het licht ontnemen. Het kan dus zo zijn dat er daarmee sprake is van een onrechtmatige situatie.

Bomen, heesters en heggen, afstand vanaf de erfgrens

Voor bomen, heesters en heggen geldt, dat ze niet mogen worden geplant binnen een bepaalde afstand van de erfgrens van de erfgrens met de buren. Ook is het niet toegestaan om ze te hebben, dus ‘ze stonden er al’ is geen reden om ze te laten staan.

Die afstanden zijn:

  • Voor bomen: 2 meter;
  • Voor heggen en heesters: een halve meter.

Vooral bij dikke bomen is van belang, dat er wordt gerekend vanaf het midden van de voet (onderkant) van de boom. Dat is logisch, want anders is een boom die vandaag wordt geplant op 2.10 meter, over vijf jaar ‘opeens’ illegaal omdat hij dikker is geworden.

Er zijn uitzonderingen op het verbod dat hierboven is genoemd:

  • De buren hebben toestemming gegeven;
  • Volgens een verordening (vaak een Algemeen Plaatselijke Verordening, APV) is een kleinere afstand toegelaten;
  • De plaatselijke gewoonte is dat er op een kleinere afstand is toegelaten;
  • De bomen, heesters of heggen zijn lager dan de scheidingsmuur tussen de twee erven.

Overhangende takken

Overhangende takken van bomen of uit de kluiten gewassen struiken/heggen, kunnen een grote bron van ergernis zijn. De buren vertikken het om ze bij te snoeien en u zit er maar mooi mee te kijken. Mag u zomaar gaan snoeien?

U mag niet zomaar snoeien: u moet eerst uw buurman aanmanen om de overhangende takken te verwijderen. Doet hij dat niet, dan mag u zelf gaan snoeien. Het snoeiafval mag u houden: u mag er de open haard mee aanmaken, u mag het composteren of u mag het gewoon wegwerpen.

Vallende vruchten

Het kan zo zijn dat er vruchten van bomen van de buurman in uw tuin terecht komen. We denken dan aan bijvoorbeeld appels, kastanjes, hazelnoten, et cetera. Meestal zullen deze vruchten in uw tuin terecht komen omdat de boom overhangende takken heeft en ze daar vanaf vallen.

De vruchten die op uw erf terecht komen, mag u houden. Dat ze bij de buurman van de boom komen, maakt daarbij niets uit.

Wortels van bijvoorbeeld bomen en struiken

Grote bomen en struiken, hebben lange wortels die niet stoppen bij de erfgrens. Tevens zijn de wortels over het algemeen sterk en dik, waardoor ze zonder problemen een gazon of terras kunnen ruïneren. Ook nemen ze het broodnodige water voor de nabijgelegen planten weg.

Buren zijn vaak niet blij met dergelijke grote bomen. Daarom mag u als buurman of buurvrouw gewoon de wortels afhakken. De wortels mag u zich daarna toeëigenen, waardoor u ermee kunt doen wat u wilt.

Onderhoud bomen

Bomen moeten gesnoeid worden, maar dat gaat vaak niet altijd even gemakkelijk, zeker niet als ze een beetje dicht op elkaar staan. Vaak is het een stuk gemakkelijker vanaf het erf van de buurman. Moet de buurman u toelaten (of moet u de buurman toelaten)?

Ja, dat moet. Als er bomen gesnoeid moeten worden en het is noodzakelijk om daarbij van uw perceel gebruik te maken, dan moet dat worden toegestaan. Wel moet er vooraf een kennisgeving zijn geweest en eventuele schade moet vergoed worden.

Eventueel kan de eigenaar van het erf het gebruik weigeren of uitstellen tot een later moment indien hij daarvoor een goede reden heeft.

De oplossing voor problemen met buren

U zult al vaak gehoord hebben, dat u met uw buren in gesprek moet gaan. Natuurlijk is het het best, om samen met uw buren eerst te kijken wat u kunt doen. U af en toe een feestje op zaterdagavond, zij laten de takken af en toe wat overhangen. Geen punt. Beter een goede buur dan een verre vriend.

Als er echter niet te praten valt met de buren en ze stellen zich onredelijk op, dan is het soms helaas noodzakelijk om op uw strepen te gaan staan. In dat geval kunt u het best een jurist inschakelen om te bekijken wat in uw specifieke geval de mogelijkheden zijn.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.