conflict na bedrijfsovername

Conflict na bedrijfsovername

Kennis Artikelen Ondernemingsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Veel bedrijfsovernames verlopen voorspoedig: de onderneming wordt overgedragen, de koopsom wordt voldaan en er ontstaan geen problemen. Helaas is het ook vaak zo, dat er op de een of andere manier juist wél een conflict na de bedrijfsovername ontstaat.

In dit artikel bekijken we welk soort conflicten er kunnen ontstaan na een bedrijfsovername. Daarnaast bekijken we hoe u het best kunt omgaan met een conflict na een bedrijfsovername.

Beïnvloedbare risico’s bij bedrijfsovername

De kans op een conflict na bedrijfsovername is aanzienlijk groter wanneer:

 • er geen of onvoldoende due dilligence is gedaan (onder meer controle van de cijfers, maar ook het inventariseren van risico’s bij lopende contracten);
 • er geen (goede) overnameovereenkomst is gesloten.

Met het doen van een goede due dilligence én het sluiten van een goede overeenkomst ter overname van de onderneming, kunnen veel problemen worden voorkomen. Het verdient aanbeveling om bij deze due dilligence een goede jurist in te schakelen, die daarna ook betrokken wordt bij het uitonderhandelen van de overnameovereenkomst.

Conflict na bedrijfsovername

Is de due dilligence goed gedaan en is er een goede overnameovereenkomst gesloten, dan is de kans op problemen aanzienlijk kleiner. Toch kan ook dan nog steeds een conflict ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij:

 • de kopende partij de koopprijs niet (geheel) betaalt;
 • de verkopende partij de onderneming niet (geheel) overdraagt;
 • de verkopende partij de verkeerde informatie heeft gegeven;
 • de verkopende partij informatie heeft achtergehouden;
 • zowel de verkopende partij als de kopende partij uitgingen van een onjuiste veronderstelling;
 • ondanks het bestaan van een goede overeenkomst, toch discussie ontstaat over (de uitleg van) de overeenkomst;
 • er onvoorziene omstandigheden zijn die voor een conflict zorgen.

De conflicten die kunnen ontstaan zijn daarnaast afhankelijk van het soort bedrijfsovername. Zeker wanneer het gaat om een bedrijfsovername die is vormgegeven door een aandelenoverdracht gaat er nogal eens iets mis. Immers: juist dan wordt het gehele bedrijf overgenomen, inclusief alle verplichtingen en risico’s.

Conflict oplossen

Is er toch een conflict na bedrijfsovername ontstaan en komt u er niet uit met de wederpartij? Dan is het geen overbodige luxe om een goede jurist in te schakelen, zeker gezien het hoge belang dat met de meeste bedrijfsovernames is gemoeid. Afhankelijk van de precieze omstandigheden kan een jurist bekijken of er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld:

 • de wederpartij te verplichten alsnog de overname correct na te komen;
 • (een gedeelte van) de nog te betalen koopprijs (tijdelijk) achter te houden;
 • schadevergoeding te eisen;
 • de bedrijfsovername geheel (of gedeeltelijk) terug te draaien.

Conflict na bedrijfsovername – Conclusie

Bedrijfsovernames kunnen een bron van conflicten zijn. De kans op een conflict na een bedrijfsovername is kleiner met een goede due dilligence en met een goede overnameovereenkomst, maar het geheel uitsluiten van conflicten is niet mogelijk. Dat is zeker het geval wanneer de wederpartij bijvoorbeeld zijn verplichtingen niet nakomt of informatie heeft achtergehouden.

Afhankelijk van de precieze situatie zijn er vaak nog mogelijkheden om goed uit het conflict te komen. Is er ook in uw geval sprake van een conflict na bedrijfsovername? Neem contact met ons op, we zijn u graag van dienst bij het vinden van een goede oplossing.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.