dagvaarding ontvangen

Dagvaarding ontvangen?

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Wanneer u een dagvaarding heeft ontvangen, wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. Wij begrijpen dat en willen u graag helpen met uw probleem.

Op deze pagina leest u wat u moet doen wanneer u een dagvaarding ontvangen heeft, wat uw rechten en plichten zijn, wanneer een advocaat nodig is en wat u het best als volgende stap kunt doen. Tevens kunt u aan de linkerkant van dit artikel in het rode vak uw naam en telefoonnummer achterlaten, dan bellen we u dezelfde dag nog vrijblijvend terug om uw probleem aan te pakken.

Dagvaarding ontvangen?

Wat u  moet doen wanneer u een dagvaarding ontvangen heeft, ligt aan de zaak die tegen u is aangespannen. De dagvaarding komt zowel in het strafrecht als in het civiele recht voor.

Heeft u een dagvaarding ontvangen, dan moet u altijd voor de rechter verschijnen, tenzij u voor die datum reeds overeenstemming met de eisende partij heeft bereikt. De datum, tijd en plaats van de zitting, staan altijd in de dagvaarding vermeldt.

In de dagvaarding die u heeft ontvangen staat wat de reden is waarom u voor de rechter moet verschijnen: misschien omdat u een overtreding heeft begaan, misschien omdat u een bepaalde vordering niet wilt betalen. U kunt in elk geval zelf bekijken of de vordering terecht is of niet.

Terechte vordering

Is de vordering die in de dagvaarding beschreven wordt terecht, dan kunt u overwegen om deze vordering alsnog te betalen of om er alsnog aan te voldoen. Dit kan als voordeel hebben dat u geen kosten hoeft te betalen wanneer u de zaak verliest.

Weet u niet zeker of de vordering terecht is, dan is het verstandig om juridische bijstand in te schakelen om uit te zoeken hoe sterk u juridisch gezien staat. Weet u zeker dat de vordering onterecht is, dan kunt u de zaak voor de rechter laten komen.

Zelf procederen als u een dagvaarding ontvangen heeft

Nadat u de dagvaarding ontvangen heeft, kunt u besluiten om zelf te procederen, dus zonder advocaat. Dit kan in alle strafzaken en in de civiele zaken die bij de kantonrechter dienen. Of uw zaak bij de kantonrechter dient, kunt u vinden in de dagvaarding. Ook in kort geding kunt u als gedaagde zelf procederen.

Is zelf procederen verstandig? Soms wel: wanneer het belang klein is, is het vaak niet de moeite waard om een advocaat in te schakelen, ondanks dat u (een gedeelte van) de kosten vergoed krijgt van de eiser wanneer u de zaak wint. U kunt wet- en regelgeving in dat geval eventueel vinden op wetten.overheid.nl.

Vaak is zelf procederen nadat u een dagvaarding ontvangen heeft niet verstandig: denk aan zaken waarbij grotere belangen spelen (grote geldsommen, ontslagprocedures, vervolging voor een misdrijf enzovoort). Ook wanneer de wederpartij wel een advocaat heeft ingeschakeld is zelf procederen vaak niet handig. Dit geldt ook in kort geding, want hoewel degene die de dagvaarding ontvangen heeft geen advocaat hoeft te hebben, is de eiser dit wel verplicht zolang de zaak niet bij de kantonrechter speelt.

Kortom: zelf procederen mag, maar het is meestal verstandig om een jurist in te schakelen.

Niets doen wanneer u een dagvaarding ontvangen heeft

Veel mensen schrikken erg wanneer ze een dagvaarding ontvangen en leggen hem onderop de stapel met post. Hoewel dat begrijpelijk is, is dat vaak niet nodig, vooral niet wanneer u door een jurist wordt bijgestaan.

Laat een dagvaarding nooit liggen van de schrik. Denk niet dat de zaak wel over waait, want dat gebeurt niet. Heeft u een dagvaarding ontvangen en laat u die liggen, dan gaat de zitting toch door en kunt u geen verweer leveren. U wordt dan meestal ‘bij verstek‘ veroordeeld: de eis van de eiser wordt in dat geval toegewezen. U kunt dan enkel nog in verzet tegen die uitspraak.

Het is verstandig om het niet zover te laten komen, ondanks dat het vaak erg onprettig is om u met de zaak bezig te houden. Begin direct met het oplossen van uw probleem en met het maken van uw verweer wanneer u een dagvaarding ontvangen heeft. Doe dat zelf (wanneer dat in uw zaak mag en u voldoende kennis heeft om dit zelf te doen), of neem contact op met een goede jurist.

Dagvaarding ontvangen? – Conclusie

Wanneer u een dagvaarding ontvangen heeft, zult u daarop moeten reageren. Een dagvaarding is immers een stuk waarin u wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Niets doen is geen optie, want de zaak gaat gewoon door, met of zonder uw inbreng.

U kunt zelf reageren op de dagvaarding of kunt procederen met een juridisch specialist. Zelf reageren op een ontvangen dagvaarding is enkel verstandig wanneer het om (zeer) kleine belangen gaat. Zijn de belangen echter groter, dan is het verstandig om een jurist in te schakelen.

Besluit u een jurist in te schakelen, dan is het verstandig dat zo snel mogelijk te doen. Veel mensen die een dagvaarding ontvangen hebben komen pas op een ‘vijf voor twaalf’-situatie, dus op het laatste moment. Het is lastig voor een jurist om dan nog een sterk verweer en sterke strategie te voeren. Hoe eerder u hem inschakelt, hoe groter de kans op een goede uitkomst van uw zaak.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.