schorsing

De 4 belangrijkste tips bij schorsing door uw werkgever

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Wanneer een werknemer zich niet aan de regels van de werkgever houdt, kan de werkgever daar soms sancties tegenover zetten. Een schorsing (ook vaak ‘non-actief-stelling’) genoemd, is een van de mogelijkheden die de werkgever heeft. Een schorsing komt ook regelmatig voor doordat een arbeidsconflict uit de hand is gelopen.

Als werknemer weet u bij een schorsing vaak niet wat u precies moet doen. Daarom benoemen we hier de 4 belangrijkste tips bij een schorsing door de werkgever.

1. Vraag om een schriftelijke bevestiging van de schorsing

Het kan in een later stadium van belang zijn om op schrift te hebben staan waarom de schorsing precies is gegeven. Vraag daarom om een bevestiging dát de schorsing is gegeven inclusief de redenen waarom de schorsing is gegeven.

Klopt de door de werkgever opgegeven reden niet met uw eigen versie van de gebeurtenissen, dan is het verstandig om bewijsmateriaal te verzamelen voor zover dat mogelijk is.

2. Verklaar u bereid om uw werkzaamheden te hervatten

Uw werkgever is verplicht om u tijdens de schorsing door te betalen. Het geven van een schorsing ligt in zijn risicosfeer heeft de Hoge Raad bepaald. ‘Geen arbeid, geen loon’ geldt dus niet, óók niet wanneer u een ernstig vergrijp heeft gepleegd. Dit geldt overigens ook voor secundaire arbeidsvoorwaarden: u mag uw leaseauto houden en hoeft geen vakantiedagen in te leveren voor de schorsing.

Het is van belang om u direct na de schorsing bereid te verklaren om uw werkzaamheden op eerste afroep weer te hervatten. ‘Gewoon’ berusten in de schorsing zou ervoor kunnen zorgen dat ‘geen arbeid, geen loon’ wél geldt. Dat houdt dus ook in, dat u direct weer aan het werk moet gaan wanneer uw werkgever u weer oproept.

De bereidverklaring om de arbeid weer te verrichten doet u het best schriftelijk en aangetekend, dan kunt u dat later altijd bewijzen. Herinner uw werkgever in diezelfde brief tevens eraan dat hij uw loon zal moeten doorbetalen.

3. Teken niets tijdens of na de schorsing!

Na de schorsing (en uw bereidverklaring om weer te komen werken), is uw werkgever weer aan de bal. Hij zal uiteindelijk met een oplossing moeten komen, anders heeft hij een werknemer die hij moet doorbetalen, maar die geen werk verricht. Dat kan twee kanten op:

  • U mag ‘gewoon’ weer aan het werk.
  • Uw werkgever probeert u te ontslaan.

In het eerste geval is het van belang om weer aan het werk te gaan (anders zal uw werkgever het loon stopzetten) én om goed te bekijken welke papieren u daarvoor tekent. Betreft het een ‘verklaring van schuld’ met betrekking tot de schorsing waar u het niet mee eens bent? Teken dan niet óf teken terwijl u erbij zet ‘onder protest’.

In het tweede geval zou uw werkgever u tijdens of na de schorsing een beëindigingsovereenkomst kunnen voorhouden om zo ‘met wederzijds goedvinden’ tot ontslag te komen. Het is zeer onverstandig om een dergelijke overeenkomst te tekenen, ook (juist) wanneer de werkgever u onder druk zet. Behalve dat uw baan op het spel staat, kan dat ook leiden tot verlies van uw ww-rechten.

4. Win direct na de schorsing juridisch advies in

Het kan zo zijn dat een schorsing met een sisser afloopt. Meestal is dat echter niet het geval. Het is daarom bij een schorsing van groot belang om juridische hulp in te schakelen.

Het best kunt u dat direct na de schorsing doen, maar win in elk geval juridisch advies in voordat u iets tekent of indien u het idee krijgt dat uw werkgever op ontslag aanstuurt. Juridisch advies hoeft in een dergelijk geval niet duur te zijn, zeker niet als u een jurist inschakelt.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.