tips ontslag staande voet

De 4 belangrijkste tips bij ontslag op staande voet

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Er zijn veel websites die zich bezig houden met wat u moet doen bij ontslag op staande voet. We kunnen wel 100 tips bedenken die van belang kunnen zijn bij ontslag op staande voet, naast ons algemene artikel over ontslag op staande voet. We kunnen ons echter ook voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom geven wij u hier de 5 belangrijkste tips bij ontslag op staande voet.

1. Niets ondertekenen

Krijgt u ontslag op staande voet, dan zal uw werkgever vaak vinden dat er papierwerk te doen is. Papierwerk kan echter wachten, want waarschijnlijk is het niet in uw voordeel opgesteld.

Teken nooit zonder meer papieren die uw werkgever u geeft, ook niet als hij druk op u uitoefent. Het is achteraf lastig om daar nog op terug te komen. Het is altijd verstandig om deze stukken eerst rustig thuis door te lezen en juridische hulp in te roepen. Tekenen kan altijd nog, uw handtekening achteraf verwijderen is onmogelijk.

2. Ga na of er een dringende reden was

Voordat ontslag op staande voet mogelijk is, moet er eerst sprake zijn van een dringende reden om dat ontslag op staande voet ook daadwerkelijk te geven. Die dringende reden kan worden gevonden in allerhande gedragingen, van diefstal tot dronkenschap (zelfs na waarschuwingen) tot bedreiging van de werkgever.

Is er sprake van een dringende reden, dan hoeven de normale regels van opzegging van de arbeidsovereenkomst niet te worden gevolgd. Dat houdt dus tevens in dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met de opzegtermijn.

De dringende reden voor het ontslag op staande voet, moet onverwijld aan u worden medegedeeld. Dat wil zeggen dat de werkgever de reden niet geheim mag houden of nog een tijd achter mag houden en later kenbaar mag maken.

3. Bekijk wanneer het ontslag is gegeven

Het ontslag op staande voet moet ‘onverwijld’ zijn gegeven. Dat houdt in, dat het direct gegeven is nadat de werkgever bekend raakte met de gedraging die ontslag op staande voet rechtvaardigde.

Een werkgever mag natuurlijk wel nog eerst juridisch advies inwinnen, maar moet daarin voortvarend te werk gaan. Hij kan niet weken wachten  om daarna ontslag op staande voet te geven. Wacht hij te lang, dan kan het ontslag op staande voet worden vernietigd op grond daarvan.

4. Vernietig samen met een jurist het ontslag op staande voet

Was er geen dringende reden of is het ontslag op staande voet niet onverwijld gegeven? Vernietig dan samen met een jurist het ontslag op staande voet.

Bij ontslag op staande voet zult u zich over het algemeen bereid verklaren om op eerste afroep wederom aan het werk te gaan. Dit is van belang om uw recht op loon te blijven behouden. Doe dat schriftelijk en eventueel aangetekend, zodat u altijd bewijs heeft dat u heeft dat het niet aan u heeft gelegen dat u niet heeft gewerkt. Als u in dienst wil blijven, dient u daarna het ontslag te vernietigen via de kantonrechter. Wilt u berusten in het ontslag, dan kunt u een ontslagvergoeding proberen te verkrijgen via de kantonrechter.

Voor alle momenten in het proces is van belang dat u in elke situatie uw rechten op een ww-uitkering zoveel mogelijk veiligstelt. Immers: als er een dringende reden ten grondslag ligt aan uw ontslag, is de kans bijzonder groot dat u geen ww-uitkering krijgt. Dat wilt u derhalve voorkomen.

Ten slotte moeten termijnen in acht worden genomen: de termijnen om een ontslag op staande voet aan te vechten zijn relatief kort. Bent u te laat, dan betekent dat in beginsel dat het ontslag definitief is.

Voor alle bovenstaande zaken is een jurist onmisbaar. Het is dan ook van groot belang om deze zo spoedig als mogelijk in te schakelen.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.