Disclaimer

Wet & Recht, de maker en/of aan deze website gelieerde personen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site. Hoewel deze site met de grootste zorg is samengesteld, kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de volledigheid, de actualiteit en de juistheid van de weergegeven informatie.

Handel nooit op basis van informatie die op deze website wordt weergegeven. Het feit dat juridische aangelegenheden erg specifiek kunnen zijn zorgt ervoor dat uw zaak anders kan zijn dan de zaak die hier beschreven wordt of de algemene regels die hier beschreven worden.

Tevens bestaat er een spanningsveld tussen de leesbaarheid van de artikelen en de juridische nuance. In gevallen waarin beiden niet overeenkomen, kiest Wet & Recht voor leesbaarheid van de website.

De juiste handelwijze voor uw zaak kan dan ook nooit worden vastgesteld aan de hand van de informatie op Wet & Recht. Voor het vaststellen van de juiste handelwijze dient u contact op te nemen met een jurist. Aan de gegevens die op deze site worden weergegeven kunnen ook geen rechten worden ontleend.

Het bovenstaande geldt óók voor alle niet betaalde adviezen die juristen van Wet & Recht eventueel geven. Hoewel onze juristen hun uiterste best doen deze adviezen correct uit te brengen, kunt u nooit enige rechten aan de adviezen ontlenen.