Eigenaar recreatiepark verbiedt bewoners om propaangas bij derden te kopen

Kennis Artikelen Vragen

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Vraag

Op een recreatiepark was tientallen jaren, ondanks dat in het reglement staat dat dit niet mocht, toegestaan houtkachels te stoken. (De eigenaar van het park voorzag zelfs nieuwe chalets van houtkachels), Omdat een van de gasten een rechtszaak heeft aangespannen hiertegen is het vanaf 1.1.2013 verboden. Dat is nog enigszins te begrijpen.

Nu verplicht de eigenaar de gasten echter alleen propaangas van het park af te nemen. Andere brandstoffen zoals olie zijn niet toegestaan, net als de zeer milieuvriendelijke pelletkachels,waar zelfs subsidie op wordt gegeven, (en welke alleen de eerste 5 minuten enigszins rook afgeven) zijn verboden.

Nu mijn vraag;

Mag de parkeigenaar na jaren van goedkeuring de mensen ineens verplichten om alleen zijn propaangas (waar hij dik aan verdient) af te nemen? Is hier het concurrentiebeding niet in het gedrang?

Vriendelijke groet,

Antwoord Wet & Recht

Geachte heer …,

Het concurrentiebeding is een beding bij een arbeidsovereenkomst, waarbij wordt geregeld dat iemand bij uitdiensttreding niet binnen een bepaalde tijd bij een concurrent van het bedrijf mag gaan werken. Het concurrentiebeding is in dit geval dus niet van toepassing, aangezien er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst: dit is een zuiver contractuele kwestie.

In dit geval gaat het erom of de eigenaar van het park kan verbieden om houtkachels te stoken én daarnaast kan verbieden om propaangas buiten het park te kopen. Dit is afhankelijk van een aantal zaken, waaronder de relatie die u heeft ten opzichte van de parkeigenaar. Heeft u uw chalet gekocht of gehuurd? In het eerste geval zal uw situatie sterker zijn dan in het tweede geval, vooral wanneer u in dat geval het chalet slechts enkele weken per jaar huurt en het de rest van het jaar aan anderen wordt verhuurd. Tevens is belangrijk wat in de huidige overeenkomst met de eigenaar van het park is opgenomen.

Ik zou u willen aanraden om te kijken wat in de overeenkomst met de parkeigenaar is geregeld. Is daarin geregeld dat u enkel bij hem propaangas mag afnemen (en heeft u daar akkoord voor gegeven), dan bent u dat verplicht. Wanneer het in de algemene voorwaarden staat, raad ik u aan om het artikel over algemene voorwaarden op Wet & Recht door te lezen: niet alles wat in de algemene voorwaarden staat is geldig. Heeft u geen overeenkomst getekend waar de verplichting in staat, dan bent u in de regel niet verplicht om propaangas bij de eigenaar af te nemen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u succes met het oplossen van het probleem.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.