functioneringsgesprek

Functioneringsgesprek

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Veel werknemers krijgen er tijdens hun loopbaan mee te maken: het functioneringsgesprek. Er wordt in dat gesprek bekeken hoe de medewerker functioneert en hoe de organisatie volgens de medewerker functioneert. Vaak wordt het functioneringsgesprek los gezien van het beoordelingsgesprek, dat slechts ‘eenrichtingsverkeer’ betreft, aangezien enkel de medewerker wordt beoordeeld en niet ook naar de organisatie wordt gekeken.

Toch kan een functioneringsgesprek vervelend uitpakken voor een medewerker. Het kan voorkomen dat de medewerker in het functioneringsgesprek allerhande verwijten krijgt, die wellicht zelfs onterecht zijn.

In dit artikel bekijken we de juridische aspecten van een functioneringsgesprek. We bekijken welke juridische status een functioneringsgesprek heeft en hoe de werknemer zich het best kan gedragen na een (onterecht) slecht verlopen gesprek.

Functioneringsgesprek

De wet kent de term ‘functioneringsgesprek’ niet. Het is een term die is gecreëerd in het zakelijk taalgebruik om aan te duiden dat het een gesprek is, waarbij het functioneren van de medewerker in de onderneming centraal staat. Er wordt gekeken naar hoe het beter kan en hoe het anders kan.

Feit is echter, dat het regelmatig voorkomt dat werknemers geconfronteerd worden met verwijten tijdens het functioneringsgesprek waar ze het niet mee eens zijn. Aangezien er geen specifieke wettelijke regels zijn over het functioneringsgesprek, kan best de nadruk liggen op hoe de medewerker functioneert.

Nog vervelender wordt het, wanneer de werkgever de medewerker min of meer dwingt om een verslag van het functioneringsgesprek te ondertekenen of om akkoord te geven, zeker wanneer de medewerker het er niet mee eens is. Wat kan dan het best worden gedaan?

Niet eens met functioneringsgesprek

Bent u het als werknemer niet eens met de uitkomst van een functioneringsgesprek, dan is het verstandig om geen documenten te ondertekenen. Teken het liefst ook niet ‘voor gezien’. Moet er écht worden getekend, dan teken het verslag terwijl u erbij zet ‘onder protest’.

Daarna is het van belang om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij de werkgever tegen de verwijten uit het functioneringsgesprek. Doet u dat niet, dan ontstaat er een eenzijdig dossier. Dat kan ten zeerste in uw nadeel werken wanneer uw werkgever u uiteindelijk zou willen ontslaan.

Zorg ervoor dat u kunt bewijzen dat u bezwaar heeft gemaakt tegen de uitkomst van het functioneringsgesprek. Uw eigen versie van het verhaal kan via een aangetekende brief worden verzonden, maar ook bijvoorbeeld via e-mail. In het laatste geval is het verstandig om de e-mail vanaf uw privé-account te verzenden of vanaf uw werkaccount met een bcc naar uw privéaccount. Maak nooit (enkel) mondeling bezwaar!

Verbeterplan na functioneringsgesprek

Wanneer tijdens het functioneringsgesprek de conclusie wordt getrokken dat u niet goed functioneert in de organisatie, zal de werkgever u waarschijnlijk een verbeterplan of ontwikkelplan aanbieden. Ontslag zal vrijwel nooit (direct) het gevolg kunnen zijn van een slecht verlopen functioneringsgesprek. Krijgt u een verbeterplan, dan ligt het aan de organisatie wat daarin staat. Soms wordt het verbeterplan door de werkgever opgesteld, soms door de medewerker, vaak samen.

Voordat u akkoord gaat met een verbeterplan na het functioneringsgesprek, dient u kritisch te zijn. U wordt immers afgerekend op de inhoud van het verbeterplan. Gaat u nu te snel akkoord, dan kan dat u later opbreken.

Van de andere kant moet u ook kritisch naar uw eigen functioneren kijken. Zijn er zaken die beter kunnen? Welke punten uit het verbeterplan zijn wél en welke zijn niet realistisch? Uw werkgever mag u dan wel geen onrealistische verwachtingen opleggen, maar mag wel van u verwachten dat u meewerkt aan verbetering van uw functioneren (zeker indien dat onder de maat is geweest).

Functioneringsgesprek – Conclusie

Een functioneringsgesprek kan een zeer zinvolle manier zijn om de werknemer en de organisatie beter te laten functioneren. Helaas pakt een functioneringsgesprek ook regelmatig verkeerd uit voor de werknemer: hem worden (onterechte) verwijten gemaakt. Dit artikel is een korte eerste hulp voor wanneer er een ongunstige functioneringsgesprek heeft plaatsgevonden.

Dreigt er een conflict met uw werkgever rondom het functioneringsgesprek, dan is het verstandig om niet enkel op basis van dit artikel te werk te gaan. Neem ook contact op met een goede jurist, om advies op maat te verkrijgen.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.