Geografische beperking concurrentiebeding

Kennis Artikelen Vragen

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Vraag

Beste,

Ik heb enige tijd geleden een concurrentiebeding getekend bij mijn werkgever. Dit concurrentiebeding beperkte ongeveer hetzelfde soort werkzaamheden als ik nu doe, enkel ontbreekt er een geografisch stuk. Er staat dus niet ‘binnen een straal van 20 kilometer’ of iets dergelijks.

Wat houdt dit in? Wil dit zeggen dat het concurrentiebeding ongeldig is? Als het concurrentiebeding niet ongeldig is, vraag ik me af binnen welke straal ik me dan niet mag begeven met concurrerende werkzaamheden? Ik las op internet dat dit standaard 50 kilometer is. Klopt dat?

Alvast bedankt!

Groet,

Antwoord Wet & Recht

Geachte heer/mevrouw …,

Dank voor uw vraag over het concurrentiebeding. Het is echter niet mogelijk om zomaar te beantwoorden of het concurrentiebeding geldig of ongeldig is. Dat ligt namelijk aan de omstandigheden van het geval. Een concurrentiebeding zonder geografische beperking kán namelijk wel geldig zijn.

In de wet is niets opgenomen over de geldigheid of ongeldigheid van het concurrentiebeding. Wel is aangenomen dat wanneer de werknemer door een beding onbillijk wordt benadeeld gezien de (vaak kleine) belangen van een werkgever, vernietiging van het beding kan plaatsvinden. Het concurrentiebeding kan geheel vernietigd worden, maar kan ook gedeeltelijk vernietigd worden. Een gehele vernietiging zal niet vaak voorkomen bij een dergelijk geval, maar een gedeeltelijke vernietiging is wel mogelijk. Dan vernietigt de rechter het concurrentiebeding voor zover dat bijvoorbeeld verder reikt dan een straal van 50 kilometer. Binnen de 50 kilometer blijft het concurrentiebeding bestaan, erbuiten vervalt het.

Dan is ten slotte de vraag: wanneer kan het concurrentiebeding worden ingeperkt, geografisch gezien? Rechters komen regelmatig met deze materie in aanraking, waardoor er een aanzienlijke hoeveelheid jurisprudentie is ontstaan over deze vraag. Even puntsgewijs:

  • De werknemer die werkt voor een regionaal uitzendbureau kan niet worden gehouden aan een concurrentiebeding zonder geografische beperking. Daar behoort een beperking te bestaan;
  • De werknemer die voor een landelijke schoolbordenfabrikant werkt, is gebonden aan een concurrentiebeding dat hem verbiedt in Nederland aan de slag te gaan bij een soortgelijke onderneming;
  • Sterker nog: een werknemer die in staatsobligaties handelde, kon worden verboden om bij een andere instelling te gaan werken die datzelfde deed en die een concurrent was, maar die in Londen was gevestigd! Een internationaal concurrentiebeding kan dus zelfs bestaan.

Kortom: het concurrentiebeding hangt af van de functie. Soms zal het te zwaar zijn, terwijl het in een ander geval nog veel zwaarder had gekund. Een vaste geografische beperking van 50 kilometer bestaat niet.

Wel kan een concurrentiebeding u als werknemer in belangrijke mate belemmeren om anders dan in dienst bij uw werkgever werkzaam te zijn, bijvoorbeeld door een omvangrijk (maar geldig) concurrentiebeding in combinatie met specifieke kennis, die daardoor nergens anders meer kan worden ingezet. In dat geval, kan de rechter uw werkgever veroordelen tot het betalen van een vergoeding aan u, voor de duur van het concurrentiebeding.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht ik u nog ergens mee van dienst kunnen zijn, dan hoor ik dat graag!

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.